1-ထုပ်ကုန်အားလုံးဝန်ဆောင်မှုအားလုံးအတွက် – “Check Out” စာမျက်နာပေါ်တွင် “ Place Order” ကိုနှိပ်ပြီးပါက သင့်အော်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း အီးမေးလ် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အီးမေးလ် လက်ခံရရှိပါက ပစ္စည်းဝယ်ယူပြီးသည့်နေ့ (Date of Sold) အဖြစ် သက်မှတ်မည် ဖြစ်သည်။

2-Delivery Date is the date when customer signed on the slip of ICT.com.mm delivery date.
ဝယ်ယူသူမှ့ လွယ်လွယ်ဝယ်ထံမှ ကုန်ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှု များကို လက်ခံရရှိမည်ဟု ဆိုင်းထိုးသည့်နေ့ကို ပစ္စည်း စတင်ပို့ရမည့်နေ့ဟု သက်မှတ်မည် ဖြစ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူပြီး ၇ ရက်အတွင်းချွင်းချက်မရှိ ပြန်လည်ပေးပို့လဲလှယ်နိုင်မည်။ကုန်ပစ္စည်း၏ အထုပ်အပိုး ပျက်စီးပြီး ဖွင့်ဖောက် အသုံးပြုထားခြင်း ကိုလဲလှယ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။သက်မှတ်ထားသည့်ပစ္စည်းမှ့ အပ။

3-Items are unboxed and/or damaged.
ကုန်ပစ္စည်း၏ အထုပ်အပိုး ပျက်စီးပြီး ဖွင့်ဖောက် အသုံးပြုထားသည့် ပစ္စည်းများကို လဲလှည်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။