၄၅/ ၇၀ တီလျှောက်လမ်း

 • ၄၅/ ၇၀ တီလျှောက်လမ်း
  45/70 T-track Aluminium 1220MM
  xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
  စက်တွေ ကိုယ်တိုင်ဆင်သုံး ရာမှာ အလျားလိုက် အထိန်းတန်းအနေနဲ. သုံးလို့ ရတဲ့ ၄၅ အလူမီနီယံ တီလျှောက်လမ်း ပါ။လျှောက်လမ်းမြောင်း
  အပေါ် နှစ်ဖက်၊ အောက်တစ်ဖက် ၃ မြောင်းပါပြီး အရှည်၁၂၂၀ မီလီမီတာ ၄ပေ ရှိပါတယ်။ အတိုင်း အတာ အတိအကျကို ပုံမှာပြ ပေးထားပါတယ်။

30,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

 • ၄၅/ ၇၀ တီလျှောက်လမ်း
  45/70 T-track Aluminium 1220MM
  xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
  စက်တွေ ကိုယ်တိုင်ဆင်သုံး ရာမှာ အလျားလိုက် အထိန်းတန်းအနေနဲ. သုံးလို့ ရတဲ့ ၄၅ အလူမီနီယံ တီလျှောက်လမ်း ပါ။လျှောက်လမ်းမြောင်း
  အပေါ် နှစ်ဖက်၊ အောက်တစ်ဖက် ၃ မြောင်းပါပြီး အရှည်၁၂၂၀ မီလီမီတာ ၄ပေ ရှိပါတယ်။ အတိုင်း အတာ အတိအကျကို ပုံမှာပြ ပေးထားပါတယ်။
 • ၄၅/ ၇၀ တီလျှောက်လမ်း 45/70 T-track Aluminium 1220MM
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “၄၅/ ၇၀ တီလျှောက်လမ်း”