၃မျိုးစုံသုံး ကျင်တွယ်

  • ကျင်တွယ် တစ်ခုထဲနဲ့ ၉၀ ဒီဂရီ ကျင်တွယ်၊ ဒီဂရီအမျိုးမျိုး ဖမ်းတဲ့ ကျင်တွယ်နဲ့ အလုံးတွေအဝိုင်းတွေကို စင်တာ ဗဟိုချက် ဖမ်းပေးတဲ့ ကျင်တွယ် ၃မျိုး စုံသုံးနိုင်ပါတယ်။ နေရာလည်း လိုအပ်သလို ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ ထပ်ရွေးစရာ ပေတံ အတို ၁၂ လက်မ၊ အရှည်
    ၂၄ လက်မ ၂မျိုး ရှိပါတယ်။ ဘာလိုသေးလဲ ဆိုရင် လိုအပ်သူတွေ ဝယ်သုံးဖို့ ပဲလိုပါတယ်။

15,000 ကျပ်19,000 ကျပ်

Clear
Compare

Product Description

  • ကျင်တွယ် တစ်ခုထဲနဲ့ ၉၀ ဒီဂရီ ကျင်တွယ်၊ ဒီဂရီအမျိုးမျိုး ဖမ်းတဲ့ ကျင်တွယ်နဲ့ အလုံးတွေအဝိုင်းတွေကို စင်တာ ဗဟိုချက် ဖမ်းပေးတဲ့ ကျင်တွယ် ၃မျိုး စုံသုံးနိုင်ပါတယ်။ နေရာလည်း လိုအပ်သလို ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ ထပ်ရွေးစရာ ပေတံ အတို ၁၂ လက်မ၊ အရှည်
    ၂၄ လက်မ ၂မျိုး ရှိပါတယ်။ ဘာလိုသေးလဲ ဆိုရင် လိုအပ်သူတွေ ဝယ်သုံးဖို့ ပဲလိုပါတယ်။
  • ၃မျိုးစုံသုံး ကျင်တွယ် 3 in 1 conbination square (12" and 24')
Weight N/A
Dimensions N/A
Brand

China

Manufacture

China

size

၁၂ လက်မ ကျင်တွယ်, ၂၄ လက်မ ကျင်တွယ်

There are no reviews yet.

Be the first to review “၃မျိုးစုံသုံး ကျင်တွယ်”