အ ပေါက်ချဲ့စူးသွား 3 pcs (6 ထောင့်)

  • အ ပေါက်ချဲ့စူးသွား 3 pcs (6 ထောင့်)
SKU: TLTACCN009 အမျိုးအစား ,

6,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • အ ပေါက်ချဲ့စူးသွား 3 pcs (6 ထောင့်)
  • အ ပေါက်ချဲ့စူးသွား 3 pcs (6 ထောင့်)
Weight 0.78 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “အ ပေါက်ချဲ့စူးသွား 3 pcs (6 ထောင့်)”