အာဝင်း သစ်ဖောက်စူးသွား အပြား ( ၆မျိုးစုံ)

  • အာဝင်း သစ်ဖောက်စူးသွား စပိတ်ပုံ အပြားဖြစ်ပြိး ၆မျိုးစုံ ပါ။ အသုံးမှားတဲ့ 10/13/16 /19/22 /25 မီလီမီတာ ၆ ချောင်း ပါပါတယ်။
SKU: TLTACIW001 အမျိုးအစား

25,000 ကျပ်

1 in stock

Compare

Product Description

  • အာဝင်း သစ်ဖောက်စူးသွား စပိတ်ပုံ အအာဝင်း သစ်ဖောက်စူးသွား စပိတ်ပုံ အပြားဖြစ်ပြိး ၆မျိုးစုံ ပါ။ အသုံးမှားတဲ့ 10/13/16 /19/22 /25 မီလီမီတာ ၆ ချောင်း ပါပါတယ်။ပြားဖြစ်ပြိး ၆မျိုးစုံ ပါ။ အသုံးမှားတဲ့ 10/13/16 /19/22 /25 မီလီမီတာ ၆ ချောင်း ပါပါတယ်။
  • အာဝင်း သစ်ဖောက်စူးသွား အပြား ( ၆မျိုးစုံ) IRWIN For Wood Flat Drill Bits Set ( 10/ 13/ 16 /19 /22/25 MM)
Weight 0.28 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “အာဝင်း သစ်ဖောက်စူးသွား အပြား ( ၆မျိုးစုံ)”