အဝိုင်းပေါက်ဖောက် ဟိုးစော (၁၆မျိုးစုံ)

 • အဝိုင်းပေါက်ဖောက် ဟိုးစော (၁၆မျိုးစုံ)
  xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
  သစ်၊ ဘုတ်ပြား၊ အထပ်သား၊ ပလပ်စတစ် တွေကို အဝိုင်းပေါက်ဖောက်တဲ့ ဟိုးစော ပါ။ အနက် ၂၃ မီလီမီတာ ၁လက်မနီးပါး အထိဖောက်နိုင်ပါတယ်။
  ပစ္စည်း၁၆ မျိုးထဲမှာ ဟိုးစော ဆိုက် 19mm 22mm 29mm 32mm 38mm 44mm 51mm 64mm 76mm 89mm 102mm 127mm ၃မတ်ကနေ ၅ လက်မအထိ ၁၂ခု၊ စူးသွားအသး၊ အကြီး ၁ခုစီ၊ အထိန်း ပြားတစ်ခု၊ ကြပ်စရာ အယ်ကီးတစ်ချောင်း နဲ့ ဘူးခွံ တစ်ခု စုစုပေါင်း ၁၆ မျိုးပါပါတယ်။

12,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

 • အဝိုင်းပေါက်ဖောက် ဟိုးစော (၁၆မျိုးစုံ)
  xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
  သစ်၊ ဘုတ်ပြား၊ အထပ်သား၊ ပလပ်စတစ် တွေကို အဝိုင်းပေါက်ဖောက်တဲ့ ဟိုးစော ပါ။ အနက် ၂၃ မီလီမီတာ ၁လက်မနီးပါး အထိဖောက်နိုင်ပါတယ်။
  ပစ္စည်း၁၆ မျိုးထဲမှာ ဟိုးစော ဆိုက် 19mm 22mm 29mm 32mm 38mm 44mm 51mm 64mm 76mm 89mm 102mm 127mm ၃မတ်ကနေ ၅ လက်မအထိ ၁၂ခု၊ စူးသွားအသး၊ အကြီး ၁ခုစီ၊ အထိန်း ပြားတစ်ခု၊ ကြပ်စရာ အယ်ကီးတစ်ချောင်း နဲ့ ဘူးခွံ တစ်ခု စုစုပေါင်း ၁၆ မျိုးပါပါတယ်။
 • အဝိုင်းပေါက်ဖောက် ဟိုးစော (၁၆မျိုးစုံ)
Weight 0.2 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “အဝိုင်းပေါက်ဖောက် ဟိုးစော (၁၆မျိုးစုံ)”