အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ

  • အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ ပါ။ လက်ကိုင်၊ မတ်တပ် ဖောက်စက် တွေမှာတပ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ အဝိုင်းပေါက် ၁၂လက်မ အထိ ဖောက်နိုင်ပြီး ပိုက်လုံးပေါက်၊ ရေဆင်းပိုက်ပေါက်၊ စပီကာ အထိုင်ပေါက် စတဲ့ အဝိုင်းပေါက် မျိုးစုံကို လိုအပ်တဲ့ အတိုင်းအတာအလိုက် ချိန်ဖောက်နိုင်ပါတယ်။

15,000 ကျပ်

2 in stock

Compare

Product Description

  • အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ ပါ။ လက်ကိုင်၊ မတ်တပ် ဖောက်စက် တွေမှာတပ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ အဝိုင်းပေါက် ၁၂လက်မ အထိ ဖောက်နိုင်ပြီး ပိုက်လုံးပေါက်၊ ရေဆင်းပိုက်ပေါက်၊ စပီကာ အထိုင်ပေါက် စတဲ့ အဝိုင်းပေါက် မျိုးစုံကို လိုအပ်တဲ့ အတိုင်းအတာအလိုက် ချိန်ဖောက်နိုင်ပါတယ်။
  • အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ (၁၂လက်မ) Adjustable Circle cutter 300 MM (12")
Weight 0.34 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ”