အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ (၁၂လက်မ)

 • အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ (၁၂လက်မ)
  Adjustable Circle cutter 40-300 MM (12″)
  xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
  အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ ပါ။ လက်ကိုင်၊ မတ်တပ် ဖောက်စက် တွေမှာတပ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ အဝိုင်းပေါက် ၁၂လက်မ အထိ ဖောက်နိုင်ပြီး ပိုက်လုံးပေါက်၊ ရေဆင်းပိုက်ပေါက်၊ စပီကာ အထိုင်ပေါက် စတဲ့ အဝိုင်းပေါက် မျိုးစုံကို လိုအပ်တဲ့ အတိုင်းအတာအလိုက် ချိန်ဖောက်နိုင်ပါတယ်။

12,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

 • အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ (၁၂လက်မ)
  Adjustable Circle cutter 40-300 MM (12″)
  xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
  အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ ပါ။ လက်ကိုင်၊ မတ်တပ် ဖောက်စက် တွေမှာတပ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ အဝိုင်းပေါက် ၁၂လက်မ အထိ ဖောက်နိုင်ပြီး ပိုက်လုံးပေါက်၊ ရေဆင်းပိုက်ပေါက်၊ စပီကာ အထိုင်ပေါက် စတဲ့ အဝိုင်းပေါက် မျိုးစုံကို လိုအပ်တဲ့ အတိုင်းအတာအလိုက် ချိန်ဖောက်နိုင်ပါတယ်။
 • အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ (၁၂လက်မ)
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ (၁၂လက်မ)”