အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ (၁၂လက်မ)

 • အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ (၁၂လက်မ)
  Adjustable Circle cutter 40-300 MM (12″)
  xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
  အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ ပါ။ လက်ကိုင်၊ မတ်တပ် ဖောက်စက် တွေမှာတပ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ အဝိုင်းပေါက် ၁၂လက်မ အထိ ဖောက်နိုင်ပြီး ပိုက်လုံးပေါက်၊ ရေဆင်းပိုက်ပေါက်၊ စပီကာ အထိုင်ပေါက် စတဲ့ အဝိုင်းပေါက် မျိုးစုံကို လိုအပ်တဲ့ အတိုင်းအတာအလိုက် ချိန်ဖောက်နိုင်ပါတယ်။

12,000 ကျပ်

2 in stock

Compare

Product Description

 • အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ (၁၂လက်မ)
  Adjustable Circle cutter 40-300 MM (12″)
  xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
  အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ ပါ။ လက်ကိုင်၊ မတ်တပ် ဖောက်စက် တွေမှာတပ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ အဝိုင်းပေါက် ၁၂လက်မ အထိ ဖောက်နိုင်ပြီး ပိုက်လုံးပေါက်၊ ရေဆင်းပိုက်ပေါက်၊ စပီကာ အထိုင်ပေါက် စတဲ့ အဝိုင်းပေါက် မျိုးစုံကို လိုအပ်တဲ့ အတိုင်းအတာအလိုက် ချိန်ဖောက်နိုင်ပါတယ်။
 • အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ (၁၂လက်မ)
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့ အဝိုင်းဖောက်ကိရိယာ (၁၂လက်မ)”