အလူမီနီယံ အလွိုင်း လွှဝိုင်းစက် အထိုင်ပြား

  • လက်ကိုင် လွှဝိုင်းစက် တွေကို ပက်လက်လှန်ပြီး လွှဝိုင်းစက်ခုံ လုပ်သုံးဖို့ အလူမီနီယံ အလွိုင်း လွှ ဝိုင်းစက် အထိုင်ပြား ပါ။ လွှဝိုင်းပြား ၁၀ လက်မ (၂၅၅ မီလီမီတာ) အထိ တပ်သုံးနိုင် ပါမယ်။ အရွယ် အစား ၃၀၀×၁၀၀ မီလီမီတာ ရှိပါတယ်။
    လွှကို ၉၀ ဒီဂရီ ထားသုံးရင် အပေါ်က အထုံးလေးကို ဖုံးပြီးသုံး၊ ၄၅ ၆၅ ဒီဂရီစသဖြင့် စောင်းသုံးရင် အဖုံးလေးကို ဖြုတ်သုံးနိုင်ပါတယ်။

30,000 ကျပ်

2 in stock

Compare

Product Description

  • လက်ကိုင် လွှဝိုင်းစက် တွေကို ပက်လက်လှန်ပြီး လွှဝိုင်းစက်ခုံ လုပ်သုံးဖို့ အလူမီနီယံ အလွိုင်း လွှ ဝိုင်းစက် အထိုင်ပြား ပါ။ လွှဝိုင်းပြား ၁၀ လက်မ (၂၅၅ မီလီမီတာ) အထိ တပ်သုံးနိုင် ပါမယ်။ အရွယ် အစား ၃၀၀×၁၀၀ မီလီမီတာ ရှိပါတယ်။
    လွှကို ၉၀ ဒီဂရီ ထားသုံးရင် အပေါ်က အထုံးလေးကို ဖုံးပြီးသုံး၊ ၄၅ ၆၅ ဒီဂရီစသဖြင့် စောင်းသုံးရင် အဖုံးလေးကို ဖြုတ်သုံးနိုင်ပါတယ်။
  • အလူမီနီယံ အလွိုင်း လွှဝိုင်းစက် အထိုင်ပြား Aluminum Alloy Electric Circular Saw Flip Flip-Floor Table Embedded Cover Plate
Weight 0.397 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “အလူမီနီယံ အလွိုင်း လွှဝိုင်းစက် အထိုင်ပြား”