အလူမီနီယံ သစ်သားစို့ပေါက်ဖောက် အထိန်း

  • ကပ်ဘီရို ဘီရို၊ အံဆွဲ စတာတွေကို သစ်ပြားတွေ ဖင်းဂါးဂွိုင့်သစ်ပြားတွေ၊ အထပ်သားပြားတွေ နဲ့ လုပ်ရာမှာ ပျဥ်ချပ်တွေကို သစ်သားစို့လေးတွေသုံး ဆက်တာ မျိးလုပ်ရပါတယ်။ စရွေးပေါက် မဖောက်ပဲ သစ်သား စို့ လေးတွေအတွက် အပေါက်ဖောက်ရင် ဆက်မယ့် အပြားနှစ်ချပ်က စို့ပေါက်တွေ အတိ အ ကျ တူမှပျဥ်ချပ်တွေ အတိုအရှည် ညီပါမယ်။ ထောင်လိုက် ဆက်ရင် မှတ်ရ တိုင်းရတာ ပိုခက်ပါတယ်။ အခု အထိန်းပြားသုံးဆက်ရင် အလုပ်လုပ်ရတာ ပို အဆင်ပြေ ပါတယ်။ သစ် အထူအပါးအလိုက် သစ်သားစို့ ပေါက် ရွေးစရာ 6,7,8,9 နဲ့ 10 မီလီမီတာ ၅ မျိုး ရွေးဖောက်နိုင်ပါတယ်။

30,000 ကျပ်

2 in stock

Compare

Product Description

  • ကပ်ဘီရို ဘီရို၊ အံဆွဲ စတာတွေကို သစ်ပြားတွေ ဖင်းဂါးဂွိုင့်သစ်ပြားတွေ၊ အထပ်သားပြားတွေ နဲ့ လုပ်ရာမှာ ပျဥ်ချပ်တွေကို သစ်သားစို့လေးတွေသုံး ဆက်တာ မျိးလုပ်ရပါတယ်။ စရွေးပေါက် မဖောက်ပဲ သစ်သား စို့ လေးတွေအတွက် အပေါက်ဖောက်ရင် ဆက်မယ့် အပြားနှစ်ချပ်က စို့ပေါက်တွေ အတိ အ ကျ တူမှပျဥ်ချပ်တွေ အတိုအရှည် ညီပါမယ်။ ထောင်လိုက် ဆက်ရင် မှတ်ရ တိုင်းရတာ ပိုခက်ပါတယ်။ အခု အထိန်းပြားသုံးဆက်ရင် အလုပ်လုပ်ရတာ ပို အဆင်ပြေ ပါတယ်။ သစ် အထူအပါးအလိုက် သစ်သားစို့ ပေါက် ရွေးစရာ 6,7,8,9 နဲ့ 10 မီလီမီတာ ၅ မျိုး ရွေးဖောက်နိုင်ပါတယ်။
  • အလူမီနီယံ သစ်သားစို့ပေါက်ဖောက် အထိန်း သစ် အထူအပါးအလိုက် သစ်သားစို့ ပေါက် ရွေးစရာ 6,7,8,9 နဲ့ 10 မီလီမီတာ ၅ မျိုး ရွေးဖောက်နိုင်ပါတယ်။
Weight 0.111 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “အလူမီနီယံ သစ်သားစို့ပေါက်ဖောက် အထိန်း”