အလူမီနီယံ လျှောထိုး ကျင်တွယ်

  • အလူမီနီယံ အလွိုင် လျှောထိုး ကျင်တွယ် (၁၂ လက်မ) ပါ။ ကိုယ်လိုသလို အလျှော့ အတင်းလုပ်
    အတို အရှည် ကြိုက်သလို ထားသုံး နိုင်ပါတယ်။ ရေချိန် လေးလဲပါလို့ လယ်ပယ်လည်း ချိန်နိုင်ပါမယ်။ ပေတံက မီလီမီတာ၊ စင်တီမီတာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။

6,500 ကျပ်

3 in stock

Compare

Product Description

  • အလူမီနီယံ အလွိုင် လျှောထိုး ကျင်တွယ် (၁၂ လက်မ) ပါ။ ကိုယ်လိုသလို အလျှော့ အတင်းလုပ်
    အတို အရှည် ကြိုက်သလို ထားသုံး နိုင်ပါတယ်။ ရေချိန် လေးလဲပါလို့ လယ်ပယ်လည်း ချိန်နိုင်ပါမယ်။ ပေတံက မီလီမီတာ၊ စင်တီမီတာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
  • အလူမီနီယံ လျှောထိုး ကျင်တွယ် (၁၂ လက်မ) Aluminum try Square 300mm
Weight 0.078 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “အလူမီနီယံ လျှောထိုး ကျင်တွယ်”