အလိုလျှောက် ဗဟိုချက်ဖမ်း စူးသွားအထိန်း

 • အလိုလျှောက် ဗဟိုချက်ဖမ်း စူးသွားအထိန်း
  သစ်တွေကို ထောင်လိုက် အပေါက် ဖောက်မယ်
  ဆိုရင် အလိုလျှောက် ဗဟိုချက်ဖမ်း စူးသွား အထိန်းကို သုံးပြီး ဖောက်မယ့်နေရာချိန်ပြီး ဖောက်စက် စူးသွားကို အထိန်းပြား အပေါက်ထဲ ဖိတွန်းလိုက်ရင် ဗဟိုချက်လည်းဖမ်း၊ အပေါက် လည်း ဖောက်ပေး ပါလိမ့်မယ်။ ၆၊ ၈၊ ၁၀ မီလီမီ တာ အပေါက်၃မျိုး အတွက် ခေါင်းလေး၊ စူးသွား၊ အလိုလျှောက် ဗဟိုချက်ဖမ်း စူးသွားအထိန်း၊ စူးသွား အတိမ် အနက်ထိန်းကွင်း ၃ခုစီပါပါတယ်။
SKU: TLTACCN143 အမျိုးအစား

18,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

 • အလိုလျှောက် ဗဟိုချက်ဖမ်း စူးသွားအထိန်း
  သစ်တွေကို ထောင်လိုက် အပေါက် ဖောက်မယ်
  ဆိုရင် အလိုလျှောက် ဗဟိုချက်ဖမ်း စူးသွား အထိန်းကို သုံးပြီး ဖောက်မယ့်နေရာချိန်ပြီး ဖောက်စက် စူးသွားကို အထိန်းပြား အပေါက်ထဲ ဖိတွန်းလိုက်ရင် ဗဟိုချက်လည်းဖမ်း၊ အပေါက် လည်း ဖောက်ပေး ပါလိမ့်မယ်။ ၆၊ ၈၊ ၁၀ မီလီမီ တာ အပေါက်၃မျိုး အတွက် ခေါင်းလေး၊ စူးသွား၊ အလိုလျှောက် ဗဟိုချက်ဖမ်း စူးသွားအထိန်း၊ စူးသွား အတိမ် အနက်ထိန်းကွင်း ၃ခုစီပါပါတယ်။
 • အလိုလျှောက် ဗဟိုချက်ဖမ်း စူးသွားအထိန်း
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “အလိုလျှောက် ဗဟိုချက်ဖမ်း စူးသွားအထိန်း”