အနှုတ် ဝက်အူလှည့်ခေါင်း(Swiss)

  • PB Swiss tools ရဲ့ အနှုတ် ဝက်အူလှည့်ခေါင်းဖြစ်ပြီး ပုံမှန် အရွယ်အစား အနှုတ်ပုံစကူတွေ ဖြုတ်တပ်ဖို့ ပါ။ ဖောက်စက်၊ ဝက်အူ လှည့်စက်တွေ မှာတပ် သုံးရပါမယ်။

13,000 ကျပ်

1 in stock

Compare

Product Description

  • PB Swiss tools ရဲ့ အနှုတ် ဝက်အူလှည့်ခေါင်းဖြစ်ပြီး ပုံမှန် အရွယ်အစား အနှုတ်ပုံစကူတွေ ဖြုတ်တပ်ဖို့ ပါ။ ဖောက်စက်၊ ဝက်အူ လှည့်စက်တွေ မှာတပ် သုံးရပါမယ်။
  • PB Swiss tools 1.6 x 10 C6.135/6) 10MM x 25
Weight 0.010 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

Swiss

Manufacture

Switzerland

There are no reviews yet.

Be the first to review “အနှုတ် ဝက်အူလှည့်ခေါင်း(Swiss)”