အစောင်းဖောက်ကရိယာ

  • စားပွဲခုံတွေ၊ဘီဒိုစာအုပ်စင်တွေကို စွန်မြီးစရွေး ဖောက် နေစရာမလိုဘဲဖောက်စက်သုံးပြီး အလွယ် တကူ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အထိန်းမိုလ် လေးဖြစ်ပါတယ်။ သစ်သား အထူ၊အပါး ကို လိုက်ပြီး ၆ မီလီမီတာ၊ ၈ မီလီမီတာ၊ ၁၀ မီလီမီတာ ခေါင်းပြောင်းဖို့ ၂ခုတွဲ ၃စုံ စီပါ ပါတယ်။ ကိုယ်ဖောက်ချင်တဲ့ အပေါက် အရွယ် အစား ပေါ်မူတည်ပြီး သူနဲ့တွဲသုံးရမယ့် စူးသွား ကို လည်း ၆ မီလီမီတာ၊ ၈ မီလီမီတာ၊ ၁၀ မီလီ မီတာ ပြောင်းသုံးရပါမယ်။ အယ်လ်ကီး သုံးကြပ်ထား ပေးနိုင်တဲ့ ကော်လာအထိန်းလေးက ကိုယ်ဖောက် မယ့် အနက်အနေအထား ကျော် မသွားအောင်ချိန်ပြီး ကြပ်ထားရပါမယ်။ အိမ်သုံးပရိဘောဂတွေ၊စာအုပ်စင် စတာတွေ ကို လက်သမားပညာကျွမ်းကျင်အဆင့် တတ် စရာမလိုဘဲကိုယ့်ဖာသာကိုယ်အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။

8,500 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • စားပွဲခုံတွေ၊ဘီဒိုစာအုပ်စင်တွေကို စွန်မြီးစရွေး ဖောက် နေစရာမလိုဘဲဖောက်စက်သုံးပြီး အလွယ် တကူ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အထိန်းမိုလ် လေးဖြစ်ပါတယ်။ သစ်သား အထူ၊အပါး ကို လိုက်ပြီး ၆ မီလီမီတာ၊ ၈ မီလီမီတာ၊ ၁၀ မီလီမီတာ ခေါင်းပြောင်းဖို့ ၂ခုတွဲ ၃စုံ စီပါ ပါတယ်။ ကိုယ်ဖောက်ချင်တဲ့ အပေါက် အရွယ် အစား ပေါ်မူတည်ပြီး သူနဲ့တွဲသုံးရမယ့် စူးသွား ကို လည်း ၆ မီလီမီတာ၊ ၈ မီလီမီတာ၊ ၁၀ မီလီ မီတာ ပြောင်းသုံးရပါမယ်။ အယ်လ်ကီး သုံးကြပ်ထား ပေးနိုင်တဲ့ ကော်လာအထိန်းလေးက ကိုယ်ဖောက် မယ့် အနက်အနေအထား ကျော် မသွားအောင်ချိန်ပြီး ကြပ်ထားရပါမယ်။ အိမ်သုံးပရိဘောဂတွေ၊စာအုပ်စင် စတာတွေ ကို လက်သမားပညာကျွမ်းကျင်အဆင့် တတ် စရာမလိုဘဲကိုယ့်ဖာသာကိုယ်အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
  • အစောင်းဖောက်ကရိယာ Pocket Hole Screw Jig Dowel Drill Carpenters Woodworking Tool
Weight 0.024 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “အစောင်းဖောက်ကရိယာ”