အကျဉ်းအကျယ်ပြောင်း ကျင်တွယ်

  • အကျဉ်းအကျယ်ပြောင်း ကျင်တွယ်
    လှေကား၊ အမိုးဒိုင်း စတာတွေ လုပ်ရာမှာ အ စောင်းတိုင်းမှတ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အတွက် အကျဉ်း၊အကျယ် အတို၊ အရှည် ပြောင်းနိုင်တဲ့ ကျင်တွယ် လေးပါ။ရေချိန်လေးလည်း ပါပါတယ်။

9,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • အကျဉ်းအကျယ်ပြောင်း ကျင်တွယ်
    လှေကား၊ အမိုးဒိုင်း စတာတွေ လုပ်ရာမှာ အ စောင်းတိုင်းမှတ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အတွက် အကျဉ်း၊အကျယ် အတို၊ အရှည် ပြောင်းနိုင်တဲ့ ကျင်တွယ် လေးပါ။ရေချိန်လေးလည်း ပါပါတယ်။
  • အကျဉ်းအကျယ်ပြောင်း ကျင်တွယ်

There are no reviews yet.

Be the first to review “အကျဉ်းအကျယ်ပြောင်း ကျင်တွယ်”