သားရေဖောက်ပန့်စို့အဝိုင်း (၁၂မျိုးစုံ)

 • သားရေဖောက်ပန့်စို့အဝိုင်း (၁၂မျိုးစုံ)ပါ။ ဗွီနိုင်း၊ မိုးကာဖျင်စ စတာတွေ အပေါက်ဖောက် ကြိုးချည်ကွင်းတေီ တပ်ဖို့ သားရေထည်တွေ အပေါက်ဖောက် ဖို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆိုက်တွေက ဗြိတိလျှ စနစ် ပေ၊ လက်မ ၆၄ လီစိတ်အတိုင်းအတာသုံး
  ဖောက် စို့ တွေဖြစ်ပါတယ်။ စို့အရွယ်အစား
  (1/8″,/32″, 3/16″, 7/32″, 1/4″,9/32″,5/16″,3/8″, 7/16″,1/2″, 5/8″,3/4″ လက်မ စို့ ၁၂ ချောင်းပါ ပါတယ်။ အိပ်လေးနဲ့ ထည့်ထားလို့ အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာသယ်သွားရတာ လိုအပ်လို့ စို့တွေရွေး ရတာ လွယ်ကူပါတယ်။

15,000 ကျပ်

2 in stock

Compare

Product Description

 • သားရေဖောက်ပန့်စို့အဝိုင်း (၁၂မျိုးစုံ)ပါ။ ဗွီနိုင်း၊ မိုးကာဖျင်စ စတာတွေ အပေါက်ဖောက် ကြိုးချည်ကွင်းတေီ တပ်ဖို့ သားရေထည်တွေ အပေါက်ဖောက် ဖို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆိုက်တွေက ဗြိတိလျှ စနစ် ပေ၊ လက်မ ၆၄ လီစိတ်အတိုင်းအတာသုံး
  ဖောက် စို့ တွေဖြစ်ပါတယ်။ စို့အရွယ်အစား
  (1/8″,/32″, 3/16″, 7/32″, 1/4″,9/32″,5/16″,3/8″, 7/16″,1/2″, 5/8″,3/4″ လက်မ စို့ ၁၂ ချောင်းပါ ပါတယ်။ အိပ်လေးနဲ့ ထည့်ထားလို့ အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာသယ်သွားရတာ လိုအပ်လို့ စို့တွေရွေး ရတာ လွယ်ကူပါတယ်။
 • သားရေဖောက်ပန့်စို့အဝိုင်း (၁၂မျိုးစုံ) Leather Hollow Punch Set (12 PCs ) စို့အရွယ်အစား (1/8",/32", 3/16", 7/32", 1/4",9/32",5/16",3/8", 7/16",1/2", 5/8",3/4" လက်မ စို့ ၁၂ ချောင်းပါ ပါတယ်။ အိပ်လေးနဲ့ ထည့်ထားလို့ အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာသယ်သွားရတာ လိုအပ်လို့ စို့တွေရွေး ရတာ လွယ်ကူပါတယ်။
Weight 0.123 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “သားရေဖောက်ပန့်စို့အဝိုင်း (၁၂မျိုးစုံ)”