သစ်သားစို့

  • ပေါ့ကက်ဟိုး သုံး သစ်ပြားတွေ ထောင်လိုက်၊ အလျားလိုက် ဆက်ရင် သုံးဖို့ သစ်သားစို့ လေးတွေပါ။ သစ်ပြားအထူအပါးအလိုက် စို့ဆိုက်ရွေးစရာ 6/ 8/ 10 အရှည် ၃၀ မီလီမီတာနဲ့ လုံးပတ် 10, အရှည် ၆၀ မီလီမီတာ ၄မျိုး ရှိပါတယ်။
SKU: N/A အမျိုးအစား

500 ကျပ်3,500 ကျပ်

Clear
Compare

Product Description

  • ပေါ့ကက်ဟိုး သုံး သစ်ပြားတွေ ထောင်လိုက်၊ အလျားလိုက် ဆက်ရင် သုံးဖို့ သစ်သားစို့ လေးတွေပါ။ သစ်ပြားအထူအပါးအလိုက် စို့ဆိုက်ရွေးစရာ 6/ 8/ 10 အရှည် ၃၀ မီလီမီတာနဲ့ လုံးပတ် 10, အရှည် ၆၀ မီလီမီတာ ၄မျိုး ရှိပါတယ်။
  • သစ်သားစို့ wooden dowel စို့ဆိုက်ရွေးစရာ 6/ 8/ 10 အရှည် ၃၀ မီလီမီတာနဲ့ လုံးပတ် 10, အရှည် ၆၀ မီလီမီတာ ၄မျိုး ရှိပါတယ်။
Weight N/A
Dimensions N/A
Size

6 x 30MM( 100 Pcs ), 8 x 30MM ( 100 Pcs ), 10x 30MM ( 100 Pcs ), 10 x 60MM( 100 Pcs )

Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “သစ်သားစို့”