သစ်ဖေါက် ဖက်လိပ် စူးသွား

  • ဂျပန် ကုမ္ပဏီ Star M က ထုတ်လပ်တဲ့ ဖက်လိပ်စူးသွားတွေပါ။ လွန်ကောက်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ချပ်​​ခေါင်းဖောက်စက်၊ compact driver ခြောက် မြှောင့်
    လှည့်စက် နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ရျက်ချောင်းခေါင်းက ခြောက်မြှေင့် ခေါင်းပါ။ ၈၊၁၀၊ ၁၂၊ ၁၄ မီလီမီတာ ဆိုက်၄မျိုးရှိပြီး စူးသွား အတို အရှည် ကြိုက်တာသုံးပါ။ အတိုင်းအတာ တတိုအရှည်ကို ပုံမှာပြထားပေးပါတယ်။
SKU: N/A အမျိုးအစား ,

12,000 ကျပ်15,000 ကျပ်

Clear
Compare

Product Description

  • ဂျပန် ကုမ္ပဏီ Star M က ထုတ်လပ်တဲ့ ဖက်လိပ်စူးသွားတွေပါ။ လွန်ကောက်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ချပ်​​ခေါင်းဖောက်စက်၊ compact driver ခြောက် မြှောင့်
    လှည့်စက် နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ရျက်ချောင်းခေါင်းက ခြောက်မြှေင့် ခေါင်းပါ။ ၈၊၁၀၊ ၁၂၊ ၁၄ မီလီမီတာ ဆိုက်၄မျိုးရှိပြီး စူးသွား အတို အရှည် ကြိုက်တာသုံးပါ။ အတိုင်းအတာ တတိုအရှည်ကို ပုံမှာပြထားပေးပါတယ်။
  • Star M သစ်ဖေါက် ဖက်လိပ် စူးသွား Star -M Japan Auger drill bit ၈၊၁၀၊ ၁၂၊ ၁၄ မီလီမီတာ ဆိုက်၄မျိုးရှိပြီး စူးသွား အတို အရှည် ကြိုက်တာသုံးပါ။
Weight N/A
Dimensions N/A
Brand

star-M

Manufacture

Japan

Size

8 MM အတို, 8 MM အရှည်, 10 MM အတို, 10 MM အရှည်, 12MM အတို, 14MM အတို

There are no reviews yet.

Be the first to review “သစ်ဖေါက် ဖက်လိပ် စူးသွား”