သစ်စို့ပေါက်ဖောက် အထိန်း

  • သစ်စို့ပေါက်ဖောက် အထိန်း
    X150 3in1 Adjustable Doweling Jig Hole
    xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
    သစ်အချောထည်လုပ်ငန်းမှာ ဘီရိုဲ၊ စားပွဲ ပျဥ်တွေစပ် ဖို့၊ ကျင်တွင်ထောင့်ဆက်ဖို့ သစ်စို့သုံးဆက်ရင် သုံးရမယ့် သစ်စို့ပေါက်ဖောက် အထိန်းပါ။ ပျဥ် အထူအပါးအလိုက် သစ်စို့ အရွယ်အစား ပြောင်းသုံး ဖို့ ၈၊ ၁၀၊ ၁၅ မီလီမီတာ အထိန်း ၃ခု၊ စူးသွား၃ ချောင်း၊ အတိမ်အနက် ထိန်း ကွင်း၊ လှည်စရာ စပန်နာ၊ ကြပ်စရာ အယ်လ်ကီး၊ စမ်းစရာ သစ်စို့နဲ့ ပျဥ်ချပ် တွေ အရှင်ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ နပ်ခေါင်း အစုံပါပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအထိန်းက လိုအပ်သလို ချိန်ပြီးရင် အပေါက်ဖောက်တဲ့ အခါ မရွေ့အောင် လက်လှည့်နပ်ခေါင်း လေးနဲ့ ကြပ်ထား နိုင်ပါတယ်။

55,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • သစ်စို့ပေါက်ဖောက် အထိန်း
    X150 3in1 Adjustable Doweling Jig Hole
    xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
    သစ်အချောထည်လုပ်ငန်းမှာ ဘီရိုဲ၊ စားပွဲ ပျဥ်တွေစပ် ဖို့၊ ကျင်တွင်ထောင့်ဆက်ဖို့ သစ်စို့သုံးဆက်ရင် သုံးရမယ့် သစ်စို့ပေါက်ဖောက် အထိန်းပါ။ ပျဥ် အထူအပါးအလိုက် သစ်စို့ အရွယ်အစား ပြောင်းသုံး ဖို့ ၈၊ ၁၀၊ ၁၅ မီလီမီတာ အထိန်း ၃ခု၊ စူးသွား၃ ချောင်း၊ အတိမ်အနက် ထိန်း ကွင်း၊ လှည်စရာ စပန်နာ၊ ကြပ်စရာ အယ်လ်ကီး၊ စမ်းစရာ သစ်စို့နဲ့ ပျဥ်ချပ် တွေ အရှင်ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ နပ်ခေါင်း အစုံပါပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအထိန်းက လိုအပ်သလို ချိန်ပြီးရင် အပေါက်ဖောက်တဲ့ အခါ မရွေ့အောင် လက်လှည့်နပ်ခေါင်း လေးနဲ့ ကြပ်ထား နိုင်ပါတယ်။
  • သစ်စို့ပေါက်ဖောက် အထိန်း X150 3in1 Adjustable Doweling Jig Hole
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “သစ်စို့ပေါက်ဖောက် အထိန်း”