ဝါယာဖြတ်ပလိုင်ယာ

  • ဝါယာကြိုးတွေဖြတ်ဖို့ ပလိုင်ယာ အသေးပါ။ လျှပ်စစ် မီးဆရာတွေ မီးကြိုးတွေ ဖြတ်ဖို့ ထောင်လိုက်အနေအထားဖြတ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။

3,500 ကျပ်

2 in stock

Compare

Product Description

  • ဝါယာကြိုးတွေဖြတ်ဖို့ ပလိုင်ယာ အသေးပါ။ လျှပ်စစ် မီးဆရာတွေ မီးကြိုးတွေ ဖြတ်ဖို့ ထောင်လိုက်အနေအထားဖြတ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
  • ဝါယာဖြတ်ပလိုင်ယာ Cutter Diagonal Wire Cutting Pliers Nippers Repair Tool Red
Weight 0.032 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “ဝါယာဖြတ်ပလိုင်ယာ”