လုံးပတ်တိုင်းစတိန်းလက်စတီး ဂိတ်ပြား

  • သံ၊သတ္တုလုံးတွေ၊ စတီးဝါယာကြိုး၊ မီးကြိုး တွေရဲ့
    နပ်ဘိုးတိုင် တွေရဲ့ လုံးပတ်၊ စက္ကူ၊ သားရေ၊ သစ်ပြား၊ စတာတွေရဲ့အထူ စတာတွေ တိတိကျကျတိုင်း ဖို့ စတိန်းလက်စတီး ဂိတ်ပြားပါ။

6,500 ကျပ်

2 in stock

Compare

Product Description

  • သံ၊သတ္တုလုံးတွေ၊ စတီးဝါယာကြိုး၊ မီးကြိုး တွေရဲ့
    နပ်ဘိုးတိုင် တွေရဲ့ လုံးပတ်၊ စက္ကူ၊ သားရေ၊ သစ်ပြား၊ စတာတွေရဲ့အထူ စတာတွေ တိတိကျကျတိုင်း ဖို့ စတိန်းလက်စတီး ဂိတ်ပြားပါ။
  • လုံးပတ်တိုင်းစတိန်းလက်စတီး ဂိတ်ပြား Stainless Steel 0-36 Round AWG SWG Wire Thickness Ruler Gauge Diameter Measurement Tool
Weight 0.089 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “လုံးပတ်တိုင်းစတိန်းလက်စတီး ဂိတ်ပြား”