လက်ကိုင် စက်လွှသွား ၁၀လက်မ ( သစ်အတွက်)

  • လက်ကိုင်လွှစက် (reciprocating saw) တွေနဲ့ ဖောက်စက်မှာ တွဲသုံးရတဲ့ လွှစက်ခေါင်း တွေမှာ သုံးတဲ့ လွှသွားတွေပါ။ အဲဒီ သစ်ဖြတ် လွှသွားကအရှည် ၁၀ လက်မ၊ တစ်လက်မကို အသွား ၅သွား (5 TPI) ရှိပါတယ်။
SKU: TLTACCN687 အမျိုးအစား

2,500 ကျပ်

1 in stock

Compare

Product Description

  • လက်ကိုင်လွှစက် (reciprocating saw) တွေနဲ့ ဖောက်စက်မှာ တွဲသုံးရတဲ့ လွှစက်ခေါင်း တွေမှာ သုံးတဲ့ လွှသွားတွေပါ။ အဲဒီ သစ်ဖြတ် လွှသွားကအရှည် ၁၀ လက်မ၊ တစ်လက်မကို အသွား ၅သွား (5 TPI) ရှိပါတယ်။
  • လက်ကိုင် စက်လွှသွား ၁၀လက်မ ( သစ်အတွက်) Reciprocating Saw Blades S 1531 L 240MM 10" (Top For Wood )
Weight 0.029 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “လက်ကိုင် စက်လွှသွား ၁၀လက်မ ( သစ်အတွက်)”