လက်ကိုင် စက်လွှသွား ( သစ်အတွက်)

  • လက်ကိုင်လွှစက် (reciprocating saw) တွေနဲ့ ဖောက်စက်မှာ တွဲသုံးရတဲ့ လွှစက်ခေါင်း တွေမှာ သုံးတဲ့ လွှသွားတွေပါ။ အဲဒီ သစ်ဖြတ် လွှသွားက
    အရှည် ၆လက်မရှိပါတယ်။
SKU: TLTACCN685 အမျိုးအစား ,

2,500 ကျပ်

1 in stock

Compare

Product Description

  • လက်ကိုင်လွှစက် (reciprocating saw) တွေနဲ့ ဖောက်စက်မှာ တွဲသုံးရတဲ့ လွှစက်ခေါင်း တွေမှာ သုံးတဲ့ လွှသွားတွေပါ။ အဲဒီ သစ်ဖြတ် လွှသွားက
    အရှည် ၆လက်မရှိပါတယ်။
  • လက်ကိုင် စက်လွှသွား ( သစ်အတွက်) Reciprocating Saw Blades S644D 150MM 6" ( Flexible For Wood )
Weight 0.017 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “လက်ကိုင် စက်လွှသွား ( သစ်အတွက်)”