လက်ကိုင်ဖောက်စက်အထိန်း

  • နံရံတွေကိုအတည့်၊အစောင်းဖောက်ဖို့၊ဖောက် ချင်တဲ့ စိတ်ကြိုက်ဒီဂရီအစောင်းကို ချိန်ထားပြီး အလွယ် တကူ ဖိပေးရုံနဲ့ အဲဒီ အစောင်း အတိုင်း ဖောက် ပေးနိုင်တဲ့ဖောက်စက် အထိန်းလက်ကိုင် လေးဖြစ် ပါတယ်။

12,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • နံရံတွေကိုအတည့်၊အစောင်းဖောက်ဖို့၊ဖောက် ချင်တဲ့ စိတ်ကြိုက်ဒီဂရီအစောင်းကို ချိန်ထားပြီး အလွယ် တကူ ဖိပေးရုံနဲ့ အဲဒီ အစောင်း အတိုင်း ဖောက် ပေးနိုင်တဲ့ဖောက်စက် အထိန်းလက်ကိုင် လေးဖြစ် ပါတယ်။
  • လက်ကိုင်ဖောက်စက်အထိန်း
  • Mobile Drill Stand 7101
Weight 0.123 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “လက်ကိုင်ဖောက်စက်အထိန်း”