မှတ်စို့

  • အရင်က မှတ်စို့တွေလိုပဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။ အခု မှတ်စို့က နောက်ဖက်က ရာဘာအစွတ်လေး ပါတော့ ကိုင်ရတာပို ကောင်း ပြီး လက်လဲမနာ တော့ပါဘူး။

2,500 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • အရင်က မှတ်စို့တွေလိုပဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။ အခု မှတ်စို့က နောက်ဖက်က ရာဘာအစွတ်လေး ပါတော့ ကိုင်ရတာပို ကောင်း ပြီး လက်လဲမနာ တော့ပါဘူး။
  • မှတ်စို့
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “မှတ်စို့”