မီးပိုက်ပြားဖြတ် ကတ်ကြေး

  • မီးပိုက်ပြားဖြတ် ကတ်ကြေး 45’ -90’ထရမ်းကင်းပြားလို့ခေါ်နေကြတဲ့ မီးပိုက်ပြားတွေ နံရံကပ်သုံး တဲ့အခါ နံရံအနေအထားအလိုက် ထောင့်ချိုးတွေ၊ အကွေးအကောက် အစောင်းတွေ အတိုင်း တတ်ဆင်ရပါတယ်။ အဲဒီလို တတ်ဆင်ဖို့ မီးပိုက်ပြားတွေကို ညှပ်ပေးတဲ့ ကပ်ကြေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အစောင်းဒီဂရီ အတိအကျဖြတ်ပေးနိုင်ပြီး ကပ်ကြေး အသေး က ၄၅ဒီဂရီကနေ ၉၀ဒီဂရီအထိ စိတ်ကြိုက် ရွေးဖြတ်နိုင် ပါတယ်။

16,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • မီးပိုက်ပြားဖြတ် ကတ်ကြေး 45’ -90’ထရမ်းကင်းပြားလို့ခေါ်နေကြတဲ့ မီးပိုက်ပြားတွေ နံရံကပ်သုံး တဲ့အခါ နံရံအနေအထားအလိုက် ထောင့်ချိုးတွေ၊ အကွေးအကောက် အစောင်းတွေ အတိုင်း တတ်ဆင်ရပါတယ်။ အဲဒီလို တတ်ဆင်ဖို့ မီးပိုက်ပြားတွေကို ညှပ်ပေးတဲ့ ကပ်ကြေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အစောင်းဒီဂရီ အတိအကျဖြတ်ပေးနိုင်ပြီး ကပ်ကြေး အသေး က ၄၅ဒီဂရီကနေ ၉၀ဒီဂရီအထိ စိတ်ကြိုက် ရွေးဖြတ်နိုင် ပါတယ်။
  • မီးပိုက်ပြားဖြတ် ကတ်ကြေး
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “မီးပိုက်ပြားဖြတ် ကတ်ကြေး”