ဗေစင် ပိုက်ခေါင်းကြပ် စပန်နာ

  • ဗေစင် ပိုက်ခေါင်း တွေ ကြပ်ရတာ၊ရေပူရေအေးစက် ပိုက်ခေါင်းတွေ ကြပ်ရတာ တော်တော် လက်ဝင်ပါတယ်။ အားထည့်ကြပ်ပြန်ရင် ပိုက်တွေ လိမ်သွား ကြိုး သွားနိုင်ပါတယ်။ ဗေစင် ပိုက်ခေါင်းကြပ် စပန်နာ က အဲဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်း ပေးပါလိမ့်မယ်။

6,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • ဗေစင် ပိုက်ခေါင်း တွေ ကြပ်ရတာ၊ရေပူရေအေးစက် ပိုက်ခေါင်းတွေ ကြပ်ရတာ တော်တော် လက်ဝင်ပါတယ်။ အားထည့်ကြပ်ပြန်ရင် ပိုက်တွေ လိမ်သွား ကြိုး သွားနိုင်ပါတယ်။ ဗေစင် ပိုက်ခေါင်းကြပ် စပန်နာ က အဲဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်း ပေးပါလိမ့်မယ်။
  • faucet and sink installer ဗေစင် ပိုက်ခေါင်းကြပ် စပန်နာ
Weight 0.034 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “ဗေစင် ပိုက်ခေါင်းကြပ် စပန်နာ”