ဖောက်စက် စူးသွား ဆိုက်သေး ( ၂၅ ချောင်းစုံ)

 • ဖောက်စက် စူးသွား ဆိုက်သေး ( ၂၅ ချောင်းစုံ)
  Mini Drill Bits Set 25 Pcs
  xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
  စူးသွား အသေးလေးတွေ ပါ။ လိုသလို သုံးနိုင်ပါတယ်။ (0.5mm ၅ ချောင်း /0.6mm ၅ ချောင်း /1.0mm ၃ ချောင်း/1.2mm၂ ချောင်း/1.5mm၂ ချောင်း/1.8mm၂ ချောင်း/20mm၂ ချောင်း/2.35 mm၂ ချောင်း/3.0 mm ၂ ချောင်း) စုစုပေါင်း ၂၅ ချောင်း ပါ။
SKU: TLTACCN588 အမျိုးအစား ,

3,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

 • ဖောက်စက် စူးသွား ဆိုက်သေး ( ၂၅ ချောင်းစုံ)
  Mini Drill Bits Set 25 Pcs
  xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
  စူးသွား အသေးလေးတွေ ပါ။ လိုသလို သုံးနိုင်ပါတယ်။ (0.5mm ၅ ချောင်း /0.6mm ၅ ချောင်း /1.0mm ၃ ချောင်း/1.2mm၂ ချောင်း/1.5mm၂ ချောင်း/1.8mm၂ ချောင်း/20mm၂ ချောင်း/2.35 mm၂ ချောင်း/3.0 mm ၂ ချောင်း) စုစုပေါင်း ၂၅ ချောင်း ပါ။
 • ဖောက်စက် စူးသွား ဆိုက်သေး ( ၂၅ ချောင်းစုံ)
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “ဖောက်စက် စူးသွား ဆိုက်သေး ( ၂၅ ချောင်းစုံ)”