ဖောက်စက် စူးသွားအထိန်း

  • ဖောက်စက် စူးသွားအထိန်း
    ပြင်မညီတဲ့ ကနုတ်ပြား၊ လိုက်ကာတန်း အလုံး တွေကို အပေါက်ဖောက်ရင် တော် တော် ထိန်းဖောက်ရင်တောင်မှ တည့်အောင် ဖောက်ဖို့ မလွယ်ပါ ဘူး။ အခုအထိန်းလေး က ဖောက် ချင်တဲ့ နေရာကို တည့်အောင်ချိန်၊ အပေါက်ထဲ ကို ဖောက်စက်စူးသွား ဖိတွန်း လိုက်ရုံပါ ပဲ။ စူးသွား ဆိုက် အလိုက် ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀ မီလီမီတာ အထိန်းပေါက် ၅ ပေါက်ထဲက ကိုယ် ဖောက်မယ့် ဆိုက်ကို ရွေးဖောက် နိုင်ပါတယ်။
SKU: TLTACCN139 အမျိုးအစား

30,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • ဖောက်စက် စူးသွားအထိန်း
    ပြင်မညီတဲ့ ကနုတ်ပြား၊ လိုက်ကာတန်း အလုံး တွေကို အပေါက်ဖောက်ရင် တော် တော် ထိန်းဖောက်ရင်တောင်မှ တည့်အောင် ဖောက်ဖို့ မလွယ်ပါ ဘူး။ အခုအထိန်းလေး က ဖောက် ချင်တဲ့ နေရာကို တည့်အောင်ချိန်၊ အပေါက်ထဲ ကို ဖောက်စက်စူးသွား ဖိတွန်း လိုက်ရုံပါ ပဲ။ စူးသွား ဆိုက် အလိုက် ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀ မီလီမီတာ အထိန်းပေါက် ၅ ပေါက်ထဲက ကိုယ် ဖောက်မယ့် ဆိုက်ကို ရွေးဖောက် နိုင်ပါတယ်။
  • ဖောက်စက် စူးသွားအထိန်း
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “ဖောက်စက် စူးသွားအထိန်း”