ဖောက်စက်၊စားစက် ကြိုးပျော့ အသေး

  • မော်တာအသေး၊ ဖောက်စက်နဲ့တွဲသုံးရမယ့် ဖောက်စက်၊စားစက် ကြိုးပျော့ အသေးပါ။
    တွဲလောင်းချိတ် မော်တာတွေ၊ ရိုးရိုးမော်တာ၊ ဖောက်စက် တွေ နဲ့ တွဲသုံးနိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ချပ်ခေါင်းမှာ စူးသွားတပ်သုံးရင် ဖောက်ဖို့၊ ခုတ်စားတဲ့ ခေါင်းလေးတွေတပ်သုံးရင် ခုတ်စားဖို့ ထွင်းဖို့ လိုအပ်သလို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးဖောက်စက်နဲ့ မတူတာက သူ့ ရဲ့ ရှပ်ချောင်းက အပျော့ ဖြစ်လို့ လိုသလို ကိုင်သုံးနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မော်တာနဲ့ စူးသွား၊ ခုတ်စားခေါင်းလေး တွေ သီးခြား ဝယ်သုံးဖို့ လိုပါမယ်။ သင်သုံးမယ့် မော်တာ၊ ဖောက်စက် တွေနဲ့ ကိုက်ညီရဲ့လား၊ တပ်သုံးလို့ ရရဲ့လား ဆိုတာ စစ်ဆေး ဝယ်ယူပါ။

12,000 ကျပ်

3 in stock

Compare

Product Description

  • မော်တာအသေး၊ ဖောက်စက်နဲ့တွဲသုံးရမယ့် ဖောက်စက်၊စားစက် ကြိုးပျော့ အသေးပါ။
    တွဲလောင်းချိတ် မော်တာတွေ၊ ရိုးရိုးမော်တာ၊ ဖောက်စက် တွေ နဲ့ တွဲသုံးနိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ချပ်ခေါင်းမှာ စူးသွားတပ်သုံးရင် ဖောက်ဖို့၊ ခုတ်စားတဲ့ ခေါင်းလေးတွေတပ်သုံးရင် ခုတ်စားဖို့ ထွင်းဖို့ လိုအပ်သလို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးဖောက်စက်နဲ့ မတူတာက သူ့ ရဲ့ ရှပ်ချောင်းက အပျော့ ဖြစ်လို့ လိုသလို ကိုင်သုံးနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မော်တာနဲ့ စူးသွား၊ ခုတ်စားခေါင်းလေး တွေ သီးခြား ဝယ်သုံးဖို့ လိုပါမယ်။ သင်သုံးမယ့် မော်တာ၊ ဖောက်စက် တွေနဲ့ ကိုက်ညီရဲ့လား၊ တပ်သုံးလို့ ရရဲ့လား ဆိုတာ စစ်ဆေး ဝယ်ယူပါ။
  • ဖောက်စက်၊စားစက် ကြိုးပျော့ အသေး Multi -Set with flexibility
Weight 0.034 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “ဖောက်စက်၊စားစက် ကြိုးပျော့ အသေး”