ဖောက်စက်အတိုင်း အ ရှည်

  • အခုပြထားတဲ့အထိုင်ကိုခုံတစ်ခုခုပေါ်မှာအသေထိုင်ထားပြီး၊ဖောက်စက်ကိုတပ် ပြီးရင် ဖောက်စက်မှာ ကျောက် စက်ဂရိုင်ဒါ အဝိုင်းပြားလေးတွေ အမျိုးမျိုး ပြောင်း သုံးနိုင် ပါတယ်။ ကျောက်ဝိုင်းပြား၊ သရပ်ရှ် အဝိုင်းပြားတွေ ကြိုက်တာပြောင်းသုံးနိုင် ပါတယ်။ အဝိုင်းပြား ညှပ်ပေးမယ့် ဝါရှာပြား၊ လှည့်တံလေး ပါတွဲ ထည့်ပေး ထားပါ တယ်။

5,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • အခုပြထားတဲ့အထိုင်ကိုခုံတစ်ခုခုပေါ်မှာအသေထိုင်ထားပြီး၊ဖောက်စက်ကိုတပ် ပြီးရင် ဖောက်စက်မှာ ကျောက် စက်ဂရိုင်ဒါ အဝိုင်းပြားလေးတွေ အမျိုးမျိုး ပြောင်း သုံးနိုင် ပါတယ်။ ကျောက်ဝိုင်းပြား၊ သရပ်ရှ် အဝိုင်းပြားတွေ ကြိုက်တာပြောင်းသုံးနိုင် ပါတယ်။ အဝိုင်းပြား ညှပ်ပေးမယ့် ဝါရှာပြား၊ လှည့်တံလေး ပါတွဲ ထည့်ပေး ထားပါ တယ်။
  • ဖောက်စက်အတိုင်း အ ရှည် Electric Drill Cutting seat stand machine bracket tablet angle grinder +2 spanner
Weight 0.034 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “ဖောက်စက်အတိုင်း အ ရှည်”