ဖောက်စက်အတိုင်း အ ရှည်

  • အခုပြထားတဲ့အထိုင်ကိုခုံတစ်ခုခုပေါ်မှာအသေထိုင်ထားပြီး၊ဖောက်စက်ကိုတပ် ပြီးရင် ဖောက်စက်မှာ ကျောက် စက်ဂရိုင်ဒါ အဝိုင်းပြားလေးတွေ အမျိုးမျိုး ပြောင်း သုံးနိုင် ပါတယ်။ ကျောက်ဝိုင်းပြား၊ သရပ်ရှ် အဝိုင်းပြားတွေ ကြိုက်တာပြောင်းသုံးနိုင် ပါတယ်။ အဝိုင်းပြား ညှပ်ပေးမယ့် ဝါရှာပြား၊ လှည့်တံလေး ပါတွဲ ထည့်ပေး ထားပါ တယ်။

5,000 ကျပ်

5 in stock

Compare

Product Description

  • အခုပြထားတဲ့အထိုင်ကိုခုံတစ်ခုခုပေါ်မှာအသေထိုင်ထားပြီး၊ဖောက်စက်ကိုတပ် ပြီးရင် ဖောက်စက်မှာ ကျောက် စက်ဂရိုင်ဒါ အဝိုင်းပြားလေးတွေ အမျိုးမျိုး ပြောင်း သုံးနိုင် ပါတယ်။ ကျောက်ဝိုင်းပြား၊ သရပ်ရှ် အဝိုင်းပြားတွေ ကြိုက်တာပြောင်းသုံးနိုင် ပါတယ်။ အဝိုင်းပြား ညှပ်ပေးမယ့် ဝါရှာပြား၊ လှည့်တံလေး ပါတွဲ ထည့်ပေး ထားပါ တယ်။
  • ဖောက်စက်အတိုင်း အ ရှည် Electric Drill Cutting seat stand machine bracket tablet angle grinder +2 spanner
Weight 0.034 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “ဖောက်စက်အတိုင်း အ ရှည်”