ပျဉ်ချပ်ဆက်ဖို့ စူးသွား အထိန်းလက်ကိုင်မိုလ်

  • ပျဉ်ချပ်ဆက်ဖို့ စူးသွား အထိန်းလက်ကိုင်မိုလ်
    သစ်ပြားတွေ ထောင်လိုက် ဖောက်ရာမှာ မြန်ဆန်၊ တိကျပြီး စင်တာ ဗဟိုချက်အလယ်ကိုပါ ဖမ်းပေး ဖောက် ပေးပါမယ်။ စူးသွားက ၆၊၈၊၁၀ မီလီမီတာ ၃ ချောင်းပါပြီး ပျဉ် အထူအပါးအလိုက် စူးသွား တွေ ရွေးသုံး နိုင်ပါတယ်။ ပျဉ်ချပ်ဆက်တဲ့ လက်ကိုင်မိုလ် (doweling jig) တစ်ခု၊ စူးသွား၃ ချောင်း ၊စူးသွား အတိမ်အနက်ချိန်ပြီး ထိန်း ဖောက် ဖို့ စူးသွား အထိန်းကွင်း ၃ခု၊ အယ်ကီး (L wrench) တစ်ခု ပါပါတယ်။

8,000 ကျပ်

2 in stock

Compare

Product Description

  • ပျဉ်ချပ်ဆက်ဖို့ စူးသွား အထိန်းလက်ကိုင်မိုလ်
    သစ်ပြားတွေ ထောင်လိုက် ဖောက်ရာမှာ မြန်ဆန်၊ တိကျပြီး စင်တာ ဗဟိုချက်အလယ်ကိုပါ ဖမ်းပေး ဖောက် ပေးပါမယ်။ စူးသွားက ၆၊၈၊၁၀ မီလီမီတာ ၃ ချောင်းပါပြီး ပျဉ် အထူအပါးအလိုက် စူးသွား တွေ ရွေးသုံး နိုင်ပါတယ်။ ပျဉ်ချပ်ဆက်တဲ့ လက်ကိုင်မိုလ် (doweling jig) တစ်ခု၊ စူးသွား၃ ချောင်း ၊စူးသွား အတိမ်အနက်ချိန်ပြီး ထိန်း ဖောက် ဖို့ စူးသွား အထိန်းကွင်း ၃ခု၊ အယ်ကီး (L wrench) တစ်ခု ပါပါတယ်။
  • ပျဉ်ချပ်ဆက်ဖို့ စူးသွား အထိန်းလက်ကိုင်မိုလ်
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “ပျဉ်ချပ်ဆက်ဖို့ စူးသွား အထိန်းလက်ကိုင်မိုလ်”