ပျဉ်ချပ်ဆက်ဖို့ စူးသွား အထိန်းလက်ကိုင်မိုလ်

  • ပျဉ်ချပ်ဆက်ဖို့ စူးသွား အထိန်းလက်ကိုင်မိုလ်
    သစ်ပြားတွေ ထောင်လိုက် ဖောက်ရာမှာ မြန်ဆန်၊ တိကျပြီး စင်တာ ဗဟိုချက်အလယ်ကိုပါ ဖမ်းပေး ဖောက် ပေးပါမယ်။ စူးသွားက ၆၊၈၊၁၀ မီလီမီတာ ၃ ချောင်းပါပြီး ပျဉ် အထူအပါးအလိုက် စူးသွား တွေ ရွေးသုံး နိုင်ပါတယ်။ ပျဉ်ချပ်ဆက်တဲ့ လက်ကိုင်မိုလ် (doweling jig) တစ်ခု၊ စူးသွား၃ ချောင်း ၊စူးသွား အတိမ်အနက်ချိန်ပြီး ထိန်း ဖောက် ဖို့ စူးသွား အထိန်းကွင်း ၃ခု၊ အယ်ကီး (L wrench) တစ်ခု ပါပါတယ်။

8,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • ပျဉ်ချပ်ဆက်ဖို့ စူးသွား အထိန်းလက်ကိုင်မိုလ်
    သစ်ပြားတွေ ထောင်လိုက် ဖောက်ရာမှာ မြန်ဆန်၊ တိကျပြီး စင်တာ ဗဟိုချက်အလယ်ကိုပါ ဖမ်းပေး ဖောက် ပေးပါမယ်။ စူးသွားက ၆၊၈၊၁၀ မီလီမီတာ ၃ ချောင်းပါပြီး ပျဉ် အထူအပါးအလိုက် စူးသွား တွေ ရွေးသုံး နိုင်ပါတယ်။ ပျဉ်ချပ်ဆက်တဲ့ လက်ကိုင်မိုလ် (doweling jig) တစ်ခု၊ စူးသွား၃ ချောင်း ၊စူးသွား အတိမ်အနက်ချိန်ပြီး ထိန်း ဖောက် ဖို့ စူးသွား အထိန်းကွင်း ၃ခု၊ အယ်ကီး (L wrench) တစ်ခု ပါပါတယ်။
  • ပျဉ်ချပ်ဆက်ဖို့ စူးသွား အထိန်းလက်ကိုင်မိုလ်
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “ပျဉ်ချပ်ဆက်ဖို့ စူးသွား အထိန်းလက်ကိုင်မိုလ်”