ပေါလစ်စက်သုံး ဖော့အဝိုင်းပြား

 • ပေါလစ်စက်သုံး ဖော့အဝိုင်းပြား
  Polishing Pad Set ( 3″/ 4″/ 5″/ 6″/ 7″)
  xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
  ပေါလစ်စက်သုံး ဖော့အဝိုင်းပြားတွေဖြစ်ပြီး ၃လက်မ၊ ၄,၅,၆, ၇ လက်မ ဆိုက်၅ မျိုးရှိပါတယ်။
  လိုအပ်တဲ့ ဆိုက် ဝယ်သုံး ပါ။

3,500 ကျပ်11,000 ကျပ်

Clear
Compare

Product Description

 • ပေါလစ်စက်သုံး ဖော့အဝိုင်းပြား
  Polishing Pad Set ( 3″/ 4″/ 5″/ 6″/ 7″)
  xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
  ပေါလစ်စက်သုံး ဖော့အဝိုင်းပြားတွေဖြစ်ပြီး ၃လက်မ၊ ၄,၅,၆, ၇ လက်မ ဆိုက်၅ မျိုးရှိပါတယ်။
  လိုအပ်တဲ့ ဆိုက် ဝယ်သုံး ပါ။
 • ပေါလစ်စက်သုံး ဖော့အဝိုင်းပြားတွေဖြစ်ပြီး ၃လက်မ၊ ၄,၅,၆, ၇ လက်မ ဆိုက်၅ မျိုးရှိပါတယ်။
Weight N/A
Dimensions N/A
Brand

China

Manufacture

China

size

၃လက်မ, ၄လက်မ, ၅လက်မ, ၆လက်မ, ၇ လက်မ

There are no reviews yet.

Be the first to review “ပေါလစ်စက်သုံး ဖော့အဝိုင်းပြား”