ပေတံကျင်တွယ် (၉၀ဒီဂရီ)

 • ပေတံကျင်တွယ် (၉၀ဒီဂရီ)
  **************
  ပေတံလေးကို ကျင်တွယ်လို ညှပ် ထားပြီး လိုအပ်တဲ့ အကွာ အဝေး အတိုင်းအတာ အလိုက် အတိုးအလျှော့ လုပ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ လွှကြောင်းရာပေးဖို့၊ သစ်သားတွေ မျဉ်းဆွဲဖို့ အလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပါတယ်။ပေတံလို ရော၊ ကျင်တွယ်လိုပါ နှစ်မျိုး သုံးနိုင်ပါတယ်။

15,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

 • ပေတံကျင်တွယ် (၉၀ဒီဂရီ)
  **************
  ပေတံလေးကို ကျင်တွယ်လို ညှပ် ထားပြီး လိုအပ်တဲ့ အကွာ အဝေး အတိုင်းအတာ အလိုက် အတိုးအလျှော့ လုပ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ လွှကြောင်းရာပေးဖို့၊ သစ်သားတွေ မျဉ်းဆွဲဖို့ အလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပါတယ်။ပေတံလို ရော၊ ကျင်တွယ်လိုပါ နှစ်မျိုး သုံးနိုင်ပါတယ်။
 • ပေတံကျင်တွယ် (၉၀ဒီဂရီ)
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “ပေတံကျင်တွယ် (၉၀ဒီဂရီ)”