ပိုက်ကိုက်တံ 3/4

  • လက်သမားလုပ်ငန်းတွေမှာ ကိုက်တံတွေကို မဖြစ်မနေသုံးရပါတယ်။ ပုံမှန်ကိုက်တံတွေက ၃ပေဖြင့် ၃ပေ၊ ၄ပေ ဖြင့်၄ပေ စသဖြင့် သူ့ရှိတ ဲ့အရှည်အတိုင်း သုံးရပါတယ်။ အခု ပိုက်ကိုက်တံလေးကတော့ပိုက်လုံး အရှည်ကို လိုသလိုဖြတ်၊ သူ့အပေါက်ထဲထည့် ကိုက်တံ လို သုံးနိုင်ပါတယ်။ သုံးရမယ့် ပိုက်အရွယ် အစား 3/4 လက်မ ပိုက်ကိုသုံးနိုင်ပြီး အရှည်ကတော့ လိုသလို ဖြတ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပိုက်အရှည်ကို လိုသလိုအတို၊အရှည်လုပ်ဖို့ အလျှော့အတင်း လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အထိန်းဂျက်လေးဘေးမှာ ပါပါ တယ်။သစ်သားတွေကော်ကပ်ပြီး ညှပ်ထားဖို့၊ လျှာထိုးကြမ်းခင်းဖို့သုံးနိုင်ပါတယ်။ပိုက်တစ်ဖက်က အရစ်ပါဖို့လိုပါတယ်။
SKU: TLTACCN573 အမျိုးအစား

9,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • လက်သမားလုပ်ငန်းတွေမှာ ကိုက်တံတွေကို မဖြစ်မနေသုံးရပါတယ်။ ပုံမှန်ကိုက်တံတွေက ၃ပေဖြင့် ၃ပေ၊ ၄ပေ ဖြင့်၄ပေ စသဖြင့် သူ့ရှိတ ဲ့အရှည်အတိုင်း သုံးရပါတယ်။ အခု ပိုက်ကိုက်တံလေးကတော့ပိုက်လုံး အရှည်ကို လိုသလိုဖြတ်၊ သူ့အပေါက်ထဲထည့် ကိုက်တံ လို သုံးနိုင်ပါတယ်။ သုံးရမယ့် ပိုက်အရွယ် အစား 3/4 လက်မ ပိုက်ကိုသုံးနိုင်ပြီး အရှည်ကတော့ လိုသလို ဖြတ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပိုက်အရှည်ကို လိုသလိုအတို၊အရှည်လုပ်ဖို့ အလျှော့အတင်း လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အထိန်းဂျက်လေးဘေးမှာ ပါပါ တယ်။သစ်သားတွေကော်ကပ်ပြီး ညှပ်ထားဖို့၊ လျှာထိုးကြမ်းခင်းဖို့သုံးနိုင်ပါတယ်။ပိုက်တစ်ဖက်က အရစ်ပါဖို့လိုပါတယ်။
  • ပိုက်ကိုက်တံ 3/4
Weight 0.2 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “ပိုက်ကိုက်တံ 3/4”