ပန်းထိုးကိုင်းလွှ

  • ပန်းထိုး ပိုးလွှ အကြီး၊ အသေး နဲ့ ပန်းထိုးလွှလေး ပစ္စည်း ရောက်ပါတယ်။ ကိုင်လွှ အကြီးနဲ့ အသေးက သစ်အထူတွေအတွက် ပန်းထိုးလွှလေးက စာလုံးထွင်းတာ၊ ပန်းဖောက်တာ မျိုး အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
    ကြိုးလွှ အလိမ်ကိုမှ အပြည့်လိမ်ထားပြီး လွှသွားတစ်ပတ်လည်လုံးပါတာ နဲ့ တစ်ဝက်ပဲလိမ်ထားပြီး လွှသွား တစ်ဖက်ပဲပါတာ ၂မျိုးရှိနေပါတယ်။ ကြိုးလွှသွားတွေက ဈေးလဲ မကြီးပါဘူး တစ်ချောင်းမှ ၂၀၀ ထဲပါ။
SKU: N/A အမျိုးအစား

8,000 ကျပ်10,000 ကျပ်

Clear
Compare

Product Description

  • ပန်းထိုး ပိုးလွှ အကြီး၊ အသေး နဲ့ ပန်းထိုးလွှလေး ပစ္စည်း ရောက်ပါတယ်။ ကိုင်လွှ အကြီးနဲ့ အသေးက သစ်အထူတွေအတွက် ပန်းထိုးလွှလေးက စာလုံးထွင်းတာ၊ ပန်းဖောက်တာ မျိုး အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
    ကြိုးလွှ အလိမ်ကိုမှ အပြည့်လိမ်ထားပြီး လွှသွားတစ်ပတ်လည်လုံးပါတာ နဲ့ တစ်ဝက်ပဲလိမ်ထားပြီး လွှသွား တစ်ဖက်ပဲပါတာ ၂မျိုးရှိနေပါတယ်။ ကြိုးလွှသွားတွေက ဈေးလဲ မကြီးပါဘူး တစ်ချောင်းမှ ၂၀၀ ထဲပါ။
  • ပန်းထိုးကိုင်းလွှအကြီး၊ အသေး
Weight N/A
Dimensions N/A
Brand

China

Manufacture

China

size

ပန်းထိုးကိုင်းလွှအသေး, ပန်းထိုးကိုင်းလွှအကြီး

There are no reviews yet.

Be the first to review “ပန်းထိုးကိုင်းလွှ”