နံရံထဲက သတ္တုလည်းရှာ စိုထိုင်းဆလည်းတိုင်း

  • သစ်၊ ဝါး၊ စက္ကူ၊စတာတွေနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေရဲ့ စိုထိုင်းဆ လည်းတိုင်း အ​ဆောက်
    အအုံ နံရံတွေ ထဲက သတ္တု၊ ဝါယာကြိုး ရှိမရှိပါစမ်းပေးနိုင်တဲ့ 2 in 1 တိုင်းစက်ပါ။ သုံးပြီးရင် စက်ပိတ်တာ အလို အလျှောက် လုပ်ခိုင်းထားနိုင်သလို ကိုယ်တိုင်ပိတ်ဖို့ ရွေး နိုင်ပါတယ်။ ၉ ဗို့ ဓာတ်ခဲ သုံးထားပြီး ဓာတ်ခဲ တွဲ ပါမလာပါဘူး။သိးခြားဝယ်သုံးရပါမယ်။ ဓာတ်ခဲ အားနည်းနေရင် အချက်ပြပေးပါလိမ်မယ်။ လျှပ်စစ်ကြိုးတွေ ကို အနက် ၂လက်မ အထိ တိုင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ သစ်၊ဝါးတွေရဲ့ စုထိုင်းဆ ၆ ကနေ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ပစ္စည်းတွေရဲ့ စုထိုင်းဆ ၀.၂ ကနေ ၃ ရာခိုင်နှုန် ၊ အပဓချိန် သုံည ကနေ ၄၀ ဒီဂရီ ဆဲဆီးယပ် အထိ တိုင်း ပေး နိုင်ပါတယ်။

33,000 ကျပ်

2 in stock

Compare

Product Description

  • သစ်၊ ဝါး၊ စက္ကူ၊စတာတွေနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေရဲ့ စိုထိုင်းဆ လည်းတိုင်း အ​ဆောက်
    အအုံ နံရံတွေ ထဲက သတ္တု၊ ဝါယာကြိုး ရှိမရှိပါစမ်းပေးနိုင်တဲ့ 2 in 1 တိုင်းစက်ပါ။ သုံးပြီးရင် စက်ပိတ်တာ အလို အလျှောက် လုပ်ခိုင်းထားနိုင်သလို ကိုယ်တိုင်ပိတ်ဖို့ ရွေး နိုင်ပါတယ်။ ၉ ဗို့ ဓာတ်ခဲ သုံးထားပြီး ဓာတ်ခဲ တွဲ ပါမလာပါဘူး။သိးခြားဝယ်သုံးရပါမယ်။ ဓာတ်ခဲ အားနည်းနေရင် အချက်ပြပေးပါလိမ်မယ်။ လျှပ်စစ်ကြိုးတွေ ကို အနက် ၂လက်မ အထိ တိုင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ သစ်၊ဝါးတွေရဲ့ စုထိုင်းဆ ၆ ကနေ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ပစ္စည်းတွေရဲ့ စုထိုင်းဆ ၀.၂ ကနေ ၃ ရာခိုင်နှုန် ၊ အပဓချိန် သုံည ကနေ ၄၀ ဒီဂရီ ဆဲဆီးယပ် အထိ တိုင်း ပေး နိုင်ပါတယ်။
  • နံရံထဲက သတ္တုလည်းရှာ စိုထိုင်းဆလည်းတိုင်း Wall stud finder & Moisture Meter TM100 သစ်၊ဝါးတွေရဲ့ စုထိုင်းဆ ၆ ကနေ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ပစ္စည်းတွေရဲ့ စုထိုင်းဆ ၀.၂ ကနေ ၃ ရာခိုင်နှုန် ၊ အပဓချိန် သုံည ကနေ ၄၀ ဒီဂရီ ဆဲဆီးယပ် အထိ တိုင်း ပေး နိုင်ပါတယ်။
Weight 0.089 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “နံရံထဲက သတ္တုလည်းရှာ စိုထိုင်းဆလည်းတိုင်း”