နပ်တိုင် (bolt) အဖျားအချောသတ်ခေါင်း

  • နပ်တိုင် (bolt) အဖျားအချောသတ်ခေါင်း( DHL External Chamfer tool stainless steel remove burr tools for drill bit)
    နပ်တိုင် (bolt)အဖျားအရစ်ပြုန်းနေတာ၊ နပ်တိုင်ရှည် နေလို့ ဖြတ်သုံးတဲ့ အခါ နပ်ခေါင်းပြန်တတ်လို့မရတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ နပ်တိုင်အဖျားကို အချောသတ် ပေးမယ့် ခောါ်ပးလးပါ။ ဖောက်စက်တစ်ခုခုမှာ တတ် သုံးနိုင်ပါတယ်

5,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • နပ်တိုင် (bolt) အဖျားအချောသတ်ခေါင်း( DHL External Chamfer tool stainless steel remove burr tools for drill bit)
    နပ်တိုင် (bolt)အဖျားအရစ်ပြုန်းနေတာ၊ နပ်တိုင်ရှည် နေလို့ ဖြတ်သုံးတဲ့ အခါ နပ်ခေါင်းပြန်တတ်လို့မရတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ နပ်တိုင်အဖျားကို အချောသတ် ပေးမယ့် ခောါ်ပးလးပါ။ ဖောက်စက်တစ်ခုခုမှာ တတ် သုံးနိုင်ပါတယ်
  • နပ်တိုင် (bolt) အဖျားအချောသတ်ခေါင်း( DHL External Chamfer tool stainless steel remove burr tools for drill bit)
Weight 0.015 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “နပ်တိုင် (bolt) အဖျားအချောသတ်ခေါင်း”