ဒိုးဇုကိ ဂျပန်စတိုင် လက်ထိုးပိုးလွှ

 • ဒိုးဇုကိ ဂျပန်စတိုင် လက်ထိုးပိုးလွှ
  Z Saw DOZUKI H-150 with handle Saw
  ( Made IN JAPAN)
  xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
  ဂျပန်စတိုင် ဂျပန်မိတ် လက်ထိုးပိုးလွှပါ ။ စို့ပေါက်ပိတ်တာ၊ စရွေးပေါက် အဖို ထွင်းတာ၊ တခြား ဖြတ်တာတွေ တွေလုပ်ဖို့ အဆင် ပြေပါတယ်။ သုံးနေကြ လွှတွေက လက်ထိုးလွှ တွေဖြစ်ပြီး အခုလွှက ဆွဲလွှ ဖြစ်ပါတယ်။
SKU: TLTACCN362 အမျိုးအစား

46,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

 • ဒိုးဇုကိ ဂျပန်စတိုင် လက်ထိုးပိုးလွှ
  Z Saw DOZUKI H-150 with handle Saw
  ( Made IN JAPAN)
  xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
  ဂျပန်စတိုင် ဂျပန်မိတ် လက်ထိုးပိုးလွှပါ ။ စို့ပေါက်ပိတ်တာ၊ စရွေးပေါက် အဖို ထွင်းတာ၊ တခြား ဖြတ်တာတွေ တွေလုပ်ဖို့ အဆင် ပြေပါတယ်။ သုံးနေကြ လွှတွေက လက်ထိုးလွှ တွေဖြစ်ပြီး အခုလွှက ဆွဲလွှ ဖြစ်ပါတယ်။
 • ဒိုးဇုကိ ဂျပန်စတိုင် လက်ထိုးပိုးလွှ
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Manufacture

Japan

There are no reviews yet.

Be the first to review “ဒိုးဇုကိ ဂျပန်စတိုင် လက်ထိုးပိုးလွှ”