တွင်ခုံသုံး လျှောတိုက် ဗိုက်စ်ခုံ

  • ဖေါက်စက် (drill)၊ ခုတ်စားစက် (milling machine) တွေမှာ သုံးတဲ့ ဗိုက်ခုံပါ။ ရှေ့နောက် ဘယ်ညာ ( x,y) လိုသလို ရွှေ.ပြီး တိတိကျကျ ဖောက်ချင် တာ၊ ကီးလိုင်းထွင်းတာတွေအတွက် သုံးဖို့ ပါ။ ပုံထဲမှာ အတိုင်းအတာတွေလည်း ပါ ပါတယ်။

56,000 ကျပ်

2 in stock

Compare

Product Description

  • ဖေါက်စက် (drill)၊ ခုတ်စားစက် (milling machine) တွေမှာ သုံးတဲ့ ဗိုက်ခုံပါ။ ရှေ့နောက် ဘယ်ညာ ( x,y) လိုသလို ရွှေ.ပြီး တိတိကျကျ ဖောက်ချင် တာ၊ ကီးလိုင်းထွင်းတာတွေအတွက် သုံးဖို့ ပါ။ ပုံထဲမှာ အတိုင်းအတာတွေလည်း ပါ ပါတယ်။
  • တွင်ခုံသုံး လျှောတိုက် ဗိုက်စ်ခုံ Precision Machine Vice No6368
Weight 0.324 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “တွင်ခုံသုံး လျှောတိုက် ဗိုက်စ်ခုံ”