စွယ်စုံသုံး မီနီ လွှဝိုင်းပြား ၆ချပ် စုံ

  • စွယ်စုံသုံး မီနီ လွှဝိုင်းပြား ၆ချပ် စုံ
    ဖောက်စက် အသေး တွေမှာ တပ်သုံးရတဲ့ လွှဝိုင်းပြားအသေးစား လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းပုထုတဲ့ လုပ်ငန်း၊ အသေးစား ပရိဘောဂ လုပ်ငန်း တွေမှာ ဖြတ်ဖို့၊ ထွင်းဖို့တွေ အတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ၁၂ ဗို့ ဒီစီမော်တာ လေး တွေနဲ့လည်း တပ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ အထူ ဝ.၈ မီလီ မီတာ၊ စင်တာက တိုင်ပေါက် အချင်း ၆.၃၅ မီလီ မီတာ ရှိပြီး လွှဝိုင်းပြား တွေက 22, 25, 32, 35, 44, 50 မီလီမီတာ အရွယ်အစား ၆ မျိုးပါ ပါတယ်။ ဖောက်စက်အသေး တွေမှာ တပ်ဖို့ အဒက်ပတာ တိုင်လေးလည်းတွဲထည့်ပေးထားပါတယ်။ ကိုယ် အသုံးချတပ်ရင် လုပ်ငန်းစုံသုံး နိုင်ပြီး စွယ်စုံသုံးနိုင်ပါတယ်။

6,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • စွယ်စုံသုံး မီနီ လွှဝိုင်းပြား ၆ချပ် စုံ
    ဖောက်စက် အသေး တွေမှာ တပ်သုံးရတဲ့ လွှဝိုင်းပြားအသေးစား လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းပုထုတဲ့ လုပ်ငန်း၊ အသေးစား ပရိဘောဂ လုပ်ငန်း တွေမှာ ဖြတ်ဖို့၊ ထွင်းဖို့တွေ အတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ၁၂ ဗို့ ဒီစီမော်တာ လေး တွေနဲ့လည်း တပ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ အထူ ဝ.၈ မီလီ မီတာ၊ စင်တာက တိုင်ပေါက် အချင်း ၆.၃၅ မီလီ မီတာ ရှိပြီး လွှဝိုင်းပြား တွေက 22, 25, 32, 35, 44, 50 မီလီမီတာ အရွယ်အစား ၆ မျိုးပါ ပါတယ်။ ဖောက်စက်အသေး တွေမှာ တပ်ဖို့ အဒက်ပတာ တိုင်လေးလည်းတွဲထည့်ပေးထားပါတယ်။ ကိုယ် အသုံးချတပ်ရင် လုပ်ငန်းစုံသုံး နိုင်ပြီး စွယ်စုံသုံးနိုင်ပါတယ်။
  • စွယ်စုံသုံး မီနီ လွှဝိုင်းပြား ၆ချပ် စုံ
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “စွယ်စုံသုံး မီနီ လွှဝိုင်းပြား ၆ချပ် စုံ”