စိန် ကျောက်ဝိုင်းပြား

  • အဆင့်မြင့်နည်းပညာ (Electroplated diamond discs) သုံး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ စိန် ကျောက်ဝိုင်းပြား(Diamond blades) တွေဟာ ကျောက်မျက်ရတနာကျောက် တွေ၊ ကြွေပြား၊ ကျောက်ပြား ကျောက်တုံး၊ ကွန်ကရစ်၊ အုတ်၊ မှန်၊ ဖန် စတာတွေ ဖြတ်နိုင် စားနိုင်ပါတယ်။ ကာဗိုက်သွားသုံး လွှတွေ၊ လက်ထိုးလွှ စတဲ့ လက်သမားသုံး ကိရိယာတွေ သွေးဖို့လည်း သုံးနိုင် ပါတယ်။ အခု စိန် ကျောက်ဝိုင်းပြား (Diamond blades) လေးတွေက ဖောက်စက်၊ လွှဝိုင်းစက် အသေးလေးတွေမှာ တပ်သုံးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။

9,000 ကျပ်

2 in stock

Compare

Product Description

  • အဆင့်မြင့်နည်းပညာ (Electroplated diamond discs) သုံး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ စိန် ကျောက်ဝိုင်းပြား(Diamond blades) တွေဟာ ကျောက်မျက်ရတနာကျောက် တွေ၊ ကြွေပြား၊ ကျောက်ပြား ကျောက်တုံး၊ ကွန်ကရစ်၊ အုတ်၊ မှန်၊ ဖန် စတာတွေ ဖြတ်နိုင် စားနိုင်ပါတယ်။ ကာဗိုက်သွားသုံး လွှတွေ၊ လက်ထိုးလွှ စတဲ့ လက်သမားသုံး ကိရိယာတွေ သွေးဖို့လည်း သုံးနိုင် ပါတယ်။ အခု စိန် ကျောက်ဝိုင်းပြား (Diamond blades) လေးတွေက ဖောက်စက်၊ လွှဝိုင်းစက် အသေးလေးတွေမှာ တပ်သုံးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
  • စိန် ကျောက်ဝိုင်းပြား
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “စိန် ကျောက်ဝိုင်းပြား”