စားပွဲတင် လွှဝိုင်းစက်အထိန်း လျှောက်လမ်း

  • စားပွဲတင် လွှဝိုင်းစက်အထိန်း လျှောက်လမ်း
    လွှဝိုင်း၊ကြိုးစက်၊ဂျစ်စော(jig saw)တွေကို ပက်လက်လှန် စားပွဲမှာပြောင်းပြန်ကပ် စားပွဲ တင် လွှစက်၊ ကြိုးစက်၊စားပွဲတင် ဂျစ်စောတွေအတွက် ဘေးအထိန်းတန်းလေးတွေ အတွက် သုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ထွင်သုံးဖို့ကော နိုင်ငံခြားမှာ မိတ်ဆွေတွေ ရှိလို့အွန်လိုင်းကမှာ ရင်တောင် သယ်ဖို့မလွယ် ကုန်ကျ စားရိပ်လည်း ပိုများပါမယ်။ အောက်ဖက်ကပုံက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လုပ်ထားတဲ့ လွှဝိုင်း ခုံ လေးပါ။ လျောက်လမ်းလေးခွဆုံ 100 mm (4 ခုတစ်စုံ) တွေ၊ လျောက်လမ်း အထိန်း နပ်ချောင်း၊နပ်ခေါင်း၊တွေနဲ့ တွဲသုံးနိုင်ပါတယ်။အရှည် ၄ပေ၊(၁၂၂၈မီလီမီတာ)ရှိပါတယ်။

12,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • စားပွဲတင် လွှဝိုင်းစက်အထိန်း လျှောက်လမ်း
    လွှဝိုင်း၊ကြိုးစက်၊ဂျစ်စော(jig saw)တွေကို ပက်လက်လှန် စားပွဲမှာပြောင်းပြန်ကပ် စားပွဲ တင် လွှစက်၊ ကြိုးစက်၊စားပွဲတင် ဂျစ်စောတွေအတွက် ဘေးအထိန်းတန်းလေးတွေ အတွက် သုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ထွင်သုံးဖို့ကော နိုင်ငံခြားမှာ မိတ်ဆွေတွေ ရှိလို့အွန်လိုင်းကမှာ ရင်တောင် သယ်ဖို့မလွယ် ကုန်ကျ စားရိပ်လည်း ပိုများပါမယ်။ အောက်ဖက်ကပုံက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လုပ်ထားတဲ့ လွှဝိုင်း ခုံ လေးပါ။ လျောက်လမ်းလေးခွဆုံ 100 mm (4 ခုတစ်စုံ) တွေ၊ လျောက်လမ်း အထိန်း နပ်ချောင်း၊နပ်ခေါင်း၊တွေနဲ့ တွဲသုံးနိုင်ပါတယ်။အရှည် ၄ပေ၊(၁၂၂၈မီလီမီတာ)ရှိပါတယ်။
  • စားပွဲတင် လွှဝိုင်းစက်အထိန်း လျှောက်လမ်း
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “စားပွဲတင် လွှဝိုင်းစက်အထိန်း လျှောက်လမ်း”