စားပွဲတင်သုံး ဗိုက်စ်ခုံ

  • စားပွဲတင်သုံး ဗိုက်စ်ခုံ
    စားပွဲမှာ ညှပ်သုံးရတဲ့ လုပ်ငန်းစုံသုံး ဗိုက်စ် အသေး လေး ပါ။ အစောင်း၊ဘယ်၊ ညာ ပြောင်း သုံးလို့ မရပဲ အတည့် ညှပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မလိုအပ်ရင် ဖြုတ်သိမ်း၊ လိုအပ်ရင်ထုတ်သုံး လို့ ရပြီး သင့်တော်တဲ့ စားပွဲ နေရာလွတ် တစ်နေရာ ရာမှာ ညှပ် သုံးနိုင် ပါတယ်။

Product Description

  • စားပွဲတင်သုံး ဗိုက်စ်ခုံ
    စားပွဲမှာ ညှပ်သုံးရတဲ့ လုပ်ငန်းစုံသုံး ဗိုက်စ် အသေး လေး ပါ။ အစောင်း၊ဘယ်၊ ညာ ပြောင်း သုံးလို့ မရပဲ အတည့် ညှပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မလိုအပ်ရင် ဖြုတ်သိမ်း၊ လိုအပ်ရင်ထုတ်သုံး လို့ ရပြီး သင့်တော်တဲ့ စားပွဲ နေရာလွတ် တစ်နေရာ ရာမှာ ညှပ် သုံးနိုင် ပါတယ်။
  • စားပွဲတင်သုံး ဗိုက်စ်ခုံ

There are no reviews yet.

Be the first to review “စားပွဲတင်သုံး ဗိုက်စ်ခုံ”