စရွေးဖောက် ဆောက်သွားသွေးစိန်သွား

  • စရွေးဖောက် ​လေးထောင့် ဆောက်သွားသွေးစိန်သွား ၂မျိုးပါ။ သူတို့ဆီက သစ်တွေက ဒီက သစ်တွေ လောက် မမာပါဘူး။ ဒီက ပျဥ်းကတိုးလို သစ်မာတွေ သုံးလို့ လေးထောင့် ဆောက်သွား မထက်တော့ရင် သွေးဖို့ စိန်သွား ၂ ချောင်းပါ။ ကော်ပတ်တွေလိုပဲ အကြမ်းအနု ခွဲ ထားတာဖြစ်ပြီး ၂၄၀
    ဂရစ် (grit) က အနုစား၊ ၆၀၀ ဂရစ်က အချောသတ်အဆင့် အလွန်နုတဲ့ အဆင့်ပါ။ ဖောက်စက်တစ်ခူခု မှာတပ်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆောက်သွား အကြီး အသေး အလိုက် အနေတော်ဖြစ်နေ အောင် ထုလုံးချွန်ပုံ လုပ်ထားပေးပါတယ်။

10,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • စရွေးဖောက် ​လေးထောင့် ဆောက်သွားသွေးစိန်သွား ၂မျိုးပါ။ သူတို့ဆီက သစ်တွေက ဒီက သစ်တွေ လောက် မမာပါဘူး။ ဒီက ပျဥ်းကတိုးလို သစ်မာတွေ သုံးလို့ လေးထောင့် ဆောက်သွား မထက်တော့ရင် သွေးဖို့ စိန်သွား ၂ ချောင်းပါ။ ကော်ပတ်တွေလိုပဲ အကြမ်းအနု ခွဲ ထားတာဖြစ်ပြီး ၂၄၀
    ဂရစ် (grit) က အနုစား၊ ၆၀၀ ဂရစ်က အချောသတ်အဆင့် အလွန်နုတဲ့ အဆင့်ပါ။ ဖောက်စက်တစ်ခူခု မှာတပ်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆောက်သွား အကြီး အသေး အလိုက် အနေတော်ဖြစ်နေ အောင် ထုလုံးချွန်ပုံ လုပ်ထားပေးပါတယ်။
  • စရွေးဖောက် ဆောက်သွားသွေးစိန်သွား Mortise Chisel Sharpening Set ( 240/ 600 Grit)
Weight 0.023 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

China

Manufacture

China

Color

အဖြူ

There are no reviews yet.

Be the first to review “စရွေးဖောက် ဆောက်သွားသွေးစိန်သွား”