စတားအမ် ဂျပန် စကူပေါက်၊ စကူခေါင်းပေါက်စူးသွား နဲ့ သစ်စို့ ဖောက်စူးသွား ( နှစ်ချောင်းတွဲစုံ)

 • စတားအမ် ဂျပန် စကူပေါက်၊ စကူခေါင်းပေါက်စူးသွား နဲ့ သစ်စို့ ဖောက်စူးသွား (နှစ်ချောင်းတွဲစုံ)ပါ။
  စကူပေါက်ဖောက် စူးသွားဆိုက်က ၄မီလီမီတာ၊ စကူခေါင်းပေါက်ဖောက် ဆိုက်က ၁၂မီလီမီတာ ရှိပြီး စကူပေါက်ပိတ်ဖို့ သစ်သားစို့ဖောက်စူးသွားက ၁၂ မီလီမီတာပါ။ရှပ်ချောင်းပုံစံက ခြောက်မြှောင့် လုပ်ပေးထားလို့ လှည့်စက်၊ ဖောက်စက် ကြိုက်တာမှာ တပ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဝက်အူခေါင်း အရှည် အတို လိုက်ပြီး စူးသွားကို အလျှော့ အတင်းလုပ်ဖို့ အယ်လ်ကီး တစ်ချောင်းပါပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
  ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်ပါသည်။
SKU: TLTACCN1130 အမျိုးအစား

105,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

 • စတားအမ် ဂျပန် စကူပေါက်၊ စကူခေါင်းပေါက်စူးသွား နဲ့ သစ်စို့ ဖောက်စူးသွား (နှစ်ချောင်းတွဲစုံ)ပါ။
  စကူပေါက်ဖောက် စူးသွားဆိုက်က ၄မီလီမီတာ၊ စကူခေါင်းပေါက်ဖောက် ဆိုက်က ၁၂မီလီမီတာ ရှိပြီး စကူပေါက်ပိတ်ဖို့ သစ်သားစို့ဖောက်စူးသွားက ၁၂ မီလီမီတာပါ။ရှပ်ချောင်းပုံစံက ခြောက်မြှောင့် လုပ်ပေးထားလို့ လှည့်စက်၊ ဖောက်စက် ကြိုက်တာမှာ တပ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဝက်အူခေါင်း အရှည် အတို လိုက်ပြီး စူးသွားကို အလျှော့ အတင်းလုပ်ဖို့ အယ်လ်ကီး တစ်ချောင်းပါပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
  ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်ပါသည်။
 • စတားအမ် ဂျပန် စကူပေါက်၊ စကူခေါင်းပေါက်စူးသွား နဲ့ သစ်စို့ ဖောက်စူးသွား ( နှစ်ချောင်းတွဲစုံ) Star-M NO.58S-4120 (4x12x12MM)( Made In Japan )
Weight 0.89 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Brand

star-M

Manufacture

Japan

There are no reviews yet.

Be the first to review “စတားအမ် ဂျပန် စကူပေါက်၊ စကူခေါင်းပေါက်စူးသွား နဲ့ သစ်စို့ ဖောက်စူးသွား ( နှစ်ချောင်းတွဲစုံ)”