ဂရိုင်ဒါကျောက်စက် ချိန်းစောအဝိုင်ပြား

  • ဂရိုင်ဒါကျောက်စက်မှာချိန်းစော အသွားတပ် ထား ပေးတဲ့ အဝိုင်းပြားဖြစ်ပါတယ်။ ၄လက်မ ဂရိုင်ဒါ တွေ မှာသုံးနိုင်ပြီး ချိန်းစောချိန်းအသွားတွေကို အဝိုင်းမှာ တပ်ထားပေးလို့ သစ်အချောထည်လုပ်ငန်း၊ ပန်းပု လုပ်ငန်း၊ သစ်သားပန်းကန်၊ ခွက်ယောက်၊ ဇွန်းစတဲ့ ပစ္စည်း တွေထုတ်လုပ်ရာမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ အထူး သဖြင့်အခွက်ထွင်းရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ လှိုင်းတွန့် လိုပုံစံမျိုးထွင်းရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုး တွေအတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။

7,000 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • ဂရိုင်ဒါကျောက်စက်မှာချိန်းစော အသွားတပ် ထား ပေးတဲ့ အဝိုင်းပြားဖြစ်ပါတယ်။ ၄လက်မ ဂရိုင်ဒါ တွေ မှာသုံးနိုင်ပြီး ချိန်းစောချိန်းအသွားတွေကို အဝိုင်းမှာ တပ်ထားပေးလို့ သစ်အချောထည်လုပ်ငန်း၊ ပန်းပု လုပ်ငန်း၊ သစ်သားပန်းကန်၊ ခွက်ယောက်၊ ဇွန်းစတဲ့ ပစ္စည်း တွေထုတ်လုပ်ရာမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ အထူး သဖြင့်အခွက်ထွင်းရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ လှိုင်းတွန့် လိုပုံစံမျိုးထွင်းရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုး တွေအတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
  • ဂရိုင်ဒါကျောက်စက် ချိန်းစောအဝိုင်ပြား
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “ဂရိုင်ဒါကျောက်စက် ချိန်းစောအဝိုင်ပြား”