ချိန်းလွှစက် အသွားသွေး ပစ္စည်းစုံ ၁၀မျိုး

  • လျှပ်စစ်၊ အင်ဂျင်၊ ဂရိုင်ဒါတပ်သုံးရတဲ့ ချိန်းစော စတာတွေရဲ့ ချိန်းသွားသွေးဖို့ လက်ကိုင်၊တံစည်း၊ အထိန်း ကိုင်းတံ ပစ္စည်းစုံ ဆယ်မျိုးပါပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေ ထည့်စရာ အိပ်လေးလည်း ပါပါသေးတယ်။

15,000 ကျပ်

3 in stock

Compare

Product Description

  • လျှပ်စစ်၊ အင်ဂျင်၊ ဂရိုင်ဒါတပ်သုံးရတဲ့ ချိန်းစော စတာတွေရဲ့ ချိန်းသွားသွေးဖို့ လက်ကိုင်၊တံစည်း၊ အထိန်း ကိုင်းတံ ပစ္စည်းစုံ ဆယ်မျိုးပါပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေ ထည့်စရာ အိပ်လေးလည်း ပါပါသေးတယ်။
  • ချိန်းလွှစက် အသွားသွေး ပစ္စည်းစုံ ၁၀မျိုး Chain Saw Sharpening Kit
Weight 0.447 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in
Manufacture

China

There are no reviews yet.

Be the first to review “ချိန်းလွှစက် အသွားသွေး ပစ္စည်းစုံ ၁၀မျိုး”