ကွန်ကရစ်နံရံမျက်နှာပြင်ညှိ အဝိုင်းပြား

  • ကွန်ကရစ်နံရံမျက်နှာပြင်ညှိ အဝိုင်းပြား
    အခုပြထားတာက ကွန်ကရစ်နံရံ တွေ၊ အုတ်နံရံတွေကို မျက်နှာပြင်ညှိဖို့ အဝိုင်း ပြားလေးပါ။ ဈေးကွက်ထဲမှာလည်း ရှိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဂရိုင်ဒါကျောက် စက်မှာ တတ်သုံးနိုင်ပါတယ်။

5,500 ကျပ်

Out of stock

Compare

Product Description

  • ကွန်ကရစ်နံရံမျက်နှာပြင်ညှိ အဝိုင်းပြား
    အခုပြထားတာက ကွန်ကရစ်နံရံ တွေ၊ အုတ်နံရံတွေကို မျက်နှာပြင်ညှိဖို့ အဝိုင်း ပြားလေးပါ။ ဈေးကွက်ထဲမှာလည်း ရှိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဂရိုင်ဒါကျောက် စက်မှာ တတ်သုံးနိုင်ပါတယ်။
  • ကွန်ကရစ်နံရံမျက်နှာပြင်ညှိ အဝိုင်းပြား
Weight 0.5 kg
Dimensions 1 × 1 × 1 in

There are no reviews yet.

Be the first to review “ကွန်ကရစ်နံရံမျက်နှာပြင်ညှိ အဝိုင်းပြား”