ကြိုးထိုးစက် အထိန်းပြား (အသေး)

  • ကြိုးထိုးစက် အထိန်းပြား (အသေး)
    ကြိုးထိုးစက်တွေ ကိုစားပွဲ ခုံမှာ ပြောင်းပြန်လှန် တပ်သုံးရင် သုံးဖို့ အလူမီနီယံကြိုး ထိုးစက် အထိန်းပြား(အသေး)ပါ။ စက်နဲ့ခုတ်ထွင်းထား လို့ တိကျမှု ပိုကောင်းပြီး စက်ခုံမှာ အလွယ်တကူ တပ်သုံး နိုင်ပါတယ်။ တပ်ဆင်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ ဝက်အူ၊ အယ်ကီး၊ စက်သွားဖုံး ကာဘာ စတာ တွေလည်း တပါတည်းထည့်ပေး ထားပါတယ်။
အမျိုးအစား

Product Description

  • ကြိုးထိုးစက် အထိန်းပြား (အသေး)
    ကြိုးထိုးစက်တွေ ကိုစားပွဲ ခုံမှာ ပြောင်းပြန်လှန် တပ်သုံးရင် သုံးဖို့ အလူမီနီယံကြိုး ထိုးစက် အထိန်းပြား(အသေး)ပါ။ စက်နဲ့ခုတ်ထွင်းထား လို့ တိကျမှု ပိုကောင်းပြီး စက်ခုံမှာ အလွယ်တကူ တပ်သုံး နိုင်ပါတယ်။ တပ်ဆင်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ ဝက်အူ၊ အယ်ကီး၊ စက်သွားဖုံး ကာဘာ စတာ တွေလည်း တပါတည်းထည့်ပေး ထားပါတယ်။
  • ကြိုးထိုးစက် အထိန်းပြား (အသေး)

There are no reviews yet.

Be the first to review “ကြိုးထိုးစက် အထိန်းပြား (အသေး)”